Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Zdravotníctvo

Napájacie systémy pre informačné systémy, operačné sály v zdravotníctve.

Napájacie systémy pre operačné sály, jednotky intenzívnej starostlivosti a informačné systémy v zdravotníctve.

Lekári aj zdravotné služby sa dnes vo veľkej miere spoliehajú na digitálne technológie. Infraštruktúra musí byť preto navrhnutá tak, aby bola v maximálnej miere zaistená jej spoľahlivosť a prevádzková bezpečnosť. Pri výpadku hlavného zdroja musí prevziať vo vopred definovanom čase napájanie náhradný zdroj. Prepínanie medzi zdrojmi zabezpečujú prepínače sietí, elektrická inštalácia nie je závislá na jednom zdroji a prepínanie je automatické.

pohľad z hora na pracovníkov pri stole navrhujúcich riešenia zalozného napájania

Centrálne napájacie systémy pre zdravotníctvo

Na napájanie bezpečnostných technických prostriedkov budov a teda aj zdravotníckych priestorov majú byť použité centrálne napájacie systémy. Centrálne napájacie systémy sú zdroje UPS, ktorých parametre prevyšujú parametre zdrojov UPS. Akumulátorové batérie centrálnych napájacích systémov majú mať životnosť 10 rokov a majú mať konštrukciu do ťažkej priemyselnej prevádzky. Priestory, ktoré sú v zdravotníctve napájané nemajú veľké odbery a spravidla sú napájané jednofázovými transformátormi. Jednofázové transformátory sú napájané jednofázovými zdrojmi tak, aby boli schopné vybaviť pri súčasnom výpadku napájania a skrate na výstupných obvodoch ochranné istiace prvky z batérie. Z tohto dôvodu sú ideálnymi napájacími zdrojmi jednofázové napájacie systémy. Rady certifikovaných centrálnych napájacích systémov nájdete na obrázkoch nižšie. V prípade potreby vyšších výkonov centrálnych napájacích systémov nás prosím kontaktujte. 
 • CBS - CAM 2,5 a 4 kVA/kW

  CBS - CAM 2,5 a 4 kVA/kW

  Centrálne napájacie systémy CBS CAM zabezpečujú trvalú dodávku elektrickej energie. Na vstupe i výstupe sú jednofázové a sú v zhode s normou  STN EN 50171.
 • CBS - CBM 5 - 16 kVA

  CBS - CBM 5 - 16 kVA

  Centrálne napájacie systémy pre trvalú dodávku elektrickej energie 3 a 1 fáza vstup / 1 fáza výstup. V zhode s STN EN 50171.
 • CBS - CBT

  CBS - CBT

  centrálne napájacie systémy pre trvalú dodávku elektrickej energie 400 v - 3 fázy vstup / 3 fázy výstup. V zhode s STN EN 50171.

Jednofázové zdroje neprerušovaného napájania

Ak sa na napájanie nepoužijú centrálne napájacie systémy, môžu byť použité zdroje neprerušovaného napájania. Keďže požadované doby zálohovania sú 60 minút alebo 180 minút, zdroje musia byť schopné pripojené batérie nabíjať. Z našej ponuky uvádzame nižšie zdroje so silnými nabíjačkami batérií pre dlhú životnosť. Tieto zdroje malých výkonov neobsahujú interné batérie, je potrebné použiť externé batériové skrine do ktorých sú osadené batérie s dlhou životnosťou. Pri inštaláciách s vyšším výkonom, kde je potrebné použiť trojfázové napájacie systémy alebo zdroje UPS napríklad radu Sentryum, je možné tieto zdroje vyšších výkonov doplniť silnými nabíjačkami tak, aby boli schopné pripojené batérie nabíjať. 
 • SEP ER - verzia pre dlhé doby zálohovania

  SEP ER - verzia pre dlhé doby zálohovania

  Zdroje UPS Online Sentinel Pro vo verzii ER - verzia jednofázových UPS vo výkonoch 1000, 2200, 3000 VA bez interných batérií so silnou konfigurovateľnou nabíjačkou, určená pre dlhé doby zálohovania.
 • SDU ER - verzia pre dlhé doby zálohovania

  SDU ER - verzia pre dlhé doby zálohovania

  Zdroje UPS Online Sentinel Dual vo verzii ER !extended recharge"- verzie jednofázových UPS vo výkonoch 6000 a 10000 VA bez interných batérií so silnou konfigurovateľnou nabíjačkou. Určená je pre dlhé doby zálohovania ako je naprííklad napájanie JIS a operačných sál v zdravotníctve.
 • STW ER

  STW ER

  Zdroje UPS Online Sentinel Tower vo verzii "ER" - verzia jednofázových UPS vo výkonoch 6000 a 10000 VA bez interných batérií so silnou konfigurovateľnou nabíjačkou externých batérií. Zdroje prevedenia "ER" sú určené pre dlhé doby zálohovania.

Prepínače sietí

Prepínače sietí zabezpečujú prepnutie záťaží medzi hlavným a náhradným zdrojom. Podľa typu aplikácie sú požadované prepínače “bez prerušenia” alebo je definovaná doba prepnutia napríklad 0,5 sekundy, kedy musí byť schopný prepínač prepnúť zo zdroja na zdroj. Prepínače bez prerušenia prepínajú medzi zdrojmi typicky do 5  až 15 ms a môžu byť považované pre niektoré spotrebiče ako bezvýpadkové, hlavne v sektore IT. Ak postačuje prepnutie medzi zdrojmi do 0,5 sekundy, môžu byť centrálne napájacie systémy alebo UPS prevádzkované v “núdzovom” režime, kedy nedodávajú žiadny výkon a záťaž sú schopné prevziať do 0,5 sekundy od výpadku hlavného zdroja. V každom prípade na výstupe napájacieho systému musí byť prepínač (napríklad inštalovaný v rozvádzači), ktorý zabezpečí napájanie z viac ako jedného zdroja napájania.
 • MultiSwitch

  MultiSwitch

  Switch ATS je inteligentný prepínač s vysokou dostupnosťou, ktorý poskytuje redundantné napájanie pripojenému zariadeniu pomocou dvoch vstupných zdrojov striedavého prúdu. Multi Switch ATS napája pripojené záťaže z primárneho sieťového zdroja. Ak sa primárny zdroj stane nedostupným, Multi Switch ATS automaticky prenesie záťaže na sekundárny zdroj. Menovité prúdy 16 a 30 A
 • Master Switch 1 fázový

  Master Switch 1 fázový

  Jednofázový bezvýpadkový prepínač sietí s menovitými prúdmi 32 / 63 / 120 A, bežne používaný v aplikáciách vysokej dostupnosti na zvýšenie dostupnosti napájania pri výpadku jedného napájacieho zdroja. Master Switch jednofázový je jednofázovou súčasťou radu Master Switch a ponúka riešenia prispôsobené na ochranu jednofázových záťaží rôznych menovitých výkonov.
 • Master Switch 3 fázový

  Master Switch 3 fázový

  Trojfázový bezvýpadkový prepínač sietí 100 A – 600 A. Inštalácia statického prepínača Master Switch poskytuje dodatočnú odolnosť a ochranu pred prerušením, ktoré môže byť spôsobené zlyhaním jedného zdroja napájania. Výsledkom je absolútna ochrana priemyselných zariadení a kritických informačných technológií pred poruchami napájania a záťaže.

Elektronická kontinuita

Zdravotnícke prístroje a zariadenia vyžadujú kvalitnú a kontinuálnu dodávku elektrickej energie počas celého dňa. Na jej bezchybnej dodávke závisia životy ľudí a bezpečnosť zdravotníckeho biologického materiálu. Kontinuálna dostupnosť elektrickej energie je životne dôležitá pre operačné sály, či krvné banky.

Celý chod nemocnice je závislý od informačných systémov – evidencia informácií o pacientoch, manažment fungovania zdravotníckeho personálu, komunikácia s poisťovňami a externým prostredím. Lekárske prístroje a zariadenia sú veľmi náročné z hľadiska napájania elektrickej energie. Záložné zdroje UPS musia zabezpečiť jej kontinuálnu a stabilnú dodávku. Zároveň musia spĺňať najvyššie normy kvality.

Bezpečnosť

V súlade s normami, ktoré sa týkajú zdravotníctva, musia všetky zariadenia dodržiavať prísne bezpečnostné normy. UPS chránia zariadenia pred vonkajšími vplyvmi elektrickej siete. V oblasti ochrany medicínskych zariadení patria Riello UPS medzi najlepšie riešenia.
Výhody
 • extrémna ochrana pre kritické systémy
 • vysoká odolnosť
 • centrálne napájacie systémy (CSC) v zmysle normy EN 50171
Využitie
 • extrémna ochrana pre kritické systémy
 • vysoká odolnosť
 • centrálne napájacie systémy (CSC) v zmysle normy EN 50171

Náš katalóg

Referencie

Prosím, kontaktujte nás. Veľmi radi Vám poskytneme ďalšie referencie od našich spokojných a dlhoročných zákazníkov.

Ďalšie produkty vhodné pre tento segment

Jednofázové UPS – Sentinel

Záložný zdroj Sentinel Pro

Sentinel Pro

Zdroj Online, 700 – 3000 VA
VFI – On-Line
1:1

zariadenie od spoločnosti Riello-UPS Sentinel Dual LP

Sentinel Dual SDH

Zdroj Online, 1000 – 3000 VA
VFI – On-Line
1:1

Sentinel DUAL SDU - nové modely UPS vo výkonoch 5-6-8-10 kVA

Sentinel Dual SDU

Zdroj Online, 5 – 10 kVA
VFI – On-Line
1:1

Jednofázové UPS – Sentryum a Master

zariadenie od spoločnosti Riello-UPS v rôznych prevedeniach

Sentryum S3M – 1 fáza

Zdroj Online, 10 – 20 kVA
VFI – On-Line
1:13:1
záložný zdroj Master

Master MPM

Zdroj Online, 10 – 100 kVA
VFI – On-Line
3:1

Trojfázové UPS – samostatné a paralelné jednotky

zariadenie od spoločnosti Riello-UPS v rôznych prevedeniach

Sentryum S3M – 1 fáza

Zdroj Online, 10 – 20 kVA
VFI – On-Line
1:13:1
záložný zdroj MultiSentry

Multi Sentry – 3 fázy

Zdroj Online, 60 – 200 kVA
VFI – On-Line
3:3
záložný zdroj MHT Master HP

Master HP MHT

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch 100 – 600 kVA
3:3

Trojfázové UPS – modulárne, možnosť radiť paralelne

GMI_MultiGuardIndustrial.jpg

Multi Sentry – 3 fázy

Zdroj Online, 60 – 200 kVA
VFI – On-Line
3:3
pohľad z predu na uložené moduly modulárneho zdroja UPS MPW
 

Master HP MHE

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch 100 – 800 kVA
3:3

Bezvýpadkové prepínače

Bezvýpadkový prepínač Multi-Switch-MTA-16

Multi Switch MTA 16A 1P

Prepínač prívodov 16 A,
prepnutie dvoch pólov
1:1

master-switch-jedna-faza-1.png

Master Switch

Prepínač prívodov 32 – 120 A,
prepnutie dvoch pólov
1:1

Riello UPS MTS Master Switch trojfázový

Master Switch

Prepínač prívodov 100 – 1250 A,
troj a štvorpólové prepnutie
1:1

Legenda

1:1 Jednofázový vstup, jednofázový výstup
1:3 Jednofázový vstup, trojfázový výstup
3:1 Trojfázový vstup, jednofázový výstup
3:3 Trojfázový vstup, trojfázový výstup
1-3:1 Jednofázový alebo trojfázový vstup, jednofázový výstup
1-3:3 Jednofázový alebo trojfázový vstup, trojfázový výstup