Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Služby záložného napájania

Ucelený rozsah služieb založený na niekoľkoročných skúsenostiach dodávok záložných zdrojov.

Sme poskytovateľ technických riešení záložných zdrojov UPS pre kritické systémy. Ucelené portfólio našich produktov a služieb zabezpečí kontinuálnu dostupnosť elektrickej energie pre vaše technológie a zariadenia. Riešenia navrhujeme tak, aby zhodnotili vaše investície do prevádzky núdzových systémov a IT systémov vysokej dostupnosti.

Tím našich skúsených špecialistov realizuje projekty, inštaluje produkty a poskytuje služby šité na mieru vašim požiadavkám, pričom zároveň dbáme na osobný prístup a vašu maximálnu spokojnosť.

Základný prehľad služieb

 • komplexné riešenia záložného napájania
 • dodávky, inštalácie a servis zdrojov UPS
 • poradenská a konzultačná činnosť
 • preventívne prehliadky, servisné programy zdrojov UPS
 • audity a merania elektrickej inštalácie
 • hľadanie porúch a ich korekcia v trojfázových elektrických sieťach
 • dielenský servis malých UPS

Dielenské služby

 • Identifikácie stavu zariadenia a návrh na jeho korekciu
 • Profylaktiky malých UPS
 • Opravy malých UPS
 • Výmeny batérií po ukončení ich životnosti
 • Výmeny ventilátorov po ukončení ich životnosti

Niektoré vyššie uvedené služby sú dostupné aj na pôde zákazníka, napríklad výmeny batérií alebo ventilátorov malých aj veľkých UPS vykonávame aj u zákazníka. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Služby pre zariadenia inštalované na pôde zákazníka

Predpredajné a popredajné služby:

 • Konzultácie – pomôžeme Vám nájsť najvhodnejšie riešenie pre Vašu spoločnosť
 • Projekt – je základom bezproblémového dodania, sprevádzkovania, údržby a servisu zariadení
 • Inštalácie – zabezpečíme všetky potrebné náležitosti, súvisiace s dodaním a sprevádzkovaním nami dodávaných technológií
 • Servis – profylaktické prehliadky, výmeny dielov s obmedzenou životnosťou, opravy v prípade porúch zariadení.

Komplexné popredajné služby pre zariadenia inštalované na pôde zákazníka

 • Servis na základe servisných zmlúv SLA (Service Level Agreement)

Servisné programy

Program Plus

 • Ročný servisný program pre podporu rýchlej odozvy prioritných systémov.

Program Prime

 • Program so stanoveným rozsahom služieb.
 • Fixná/paušálna cena.
 • Náklady spojené s údržbou a opravami sú zahrnuté v cene programu.

Program Ultra

 • Program so širokým rozsahom služieb.
 • Fixná/paušálna cena.
 • Náklady spojené s údržbou, opravami vrátane náhradných dielov, sú zahrnuté v cene.
 • Predĺžená záruka.
servisny program

Náš prístup

Nájdeme najvhodnejšie riešenie

 • Navrhneme ľahko rozšíriteľné technické riešenie s ohľadom na vašu prevádzku a požiadavky.
 • Zanalyzujeme použité zariadenia, technológie a ich nároky na elektrickú energiu.
 • Odporučíme dimenzovanie káblov, istiacich prvkov, chladenia a vetrania, upozorníme na únosnosť podláh.
 • Zhodnotíme elektrické riziká.
 • Vypracujeme technickú dokumentáciu a poskytneme podklady pre projekt.
 • Navrhneme riešenie, ktoré sa bude jednoducho rozširovať.

Zmodernizujeme existujúce riešenie

 • Zmeriame spotrebu vašich elektrických zariadení.
 • Prevedieme záťažové testy na existujúcich systémoch UPS.
 • Zanalyzujeme použité technológie  a ich nároky na elektrickú energiu.
 • Zhodnotíme obmedzenia vašej prevádzky a elektrické riziká.
 • Spolu s vami stanovíme ďalší rozvoj vašej prevádzky.
 • Navrhneme najvhodnejšie riešenie na modernizáciu existujúceho stavu.

Zmodernizujeme existujúce riešenie

 • Zmeriame spotrebu vašich elektrických zariadení.
 • Prevedieme záťažové testy na existujúcich systémoch UPS.
 • Zanalyzujeme použité technológie  a ich nároky na elektrickú energiu.
 • Zhodnotíme obmedzenia vašej prevádzky a elektrické riziká.
 • Spolu s vami stanovíme ďalší rozvoj vašej prevádzky.
 • Navrhneme najvhodnejšie riešenie na modernizáciu existujúceho stavu.

Špeciálne služby

Riešenia kritického napájania

 • Navrhneme a dodáme riešenia kritického napájania pre vašu serverovňu, dátové centrum, výrobnú halu atď.
 • Naše riešenia prispôsobujeme požiadavkám trhového segmentu, architektúre napájania podľa dôležitosti chránených aplikácií a prihliadame na možné zdroje energie.

Audity elektrických sietí a korekcie

 • Audity elektrických sietí.
 • Analýza a korekcia porúch elektrických inštalácií.
 • Dlhodobé a krátkodobé merania sietí. (Merania môžu byť zamerané na prechodné javy, vyššie harmonické, kolísanie napätia, podpätia, blikania, spotrebu elektrickej inštalácie atď.).

Analýza merania potlačenie vyšších harmonických

 • Merania obsahu vyšších harmonických na rôznych úrovniach elektrickej inštalácie.
 • Konzultácie a návrh aktívnej kompenzácie.
 • Dodanie, sprevádzkovanie a servis produktov kompenzácie vyšších harmonických.