Skip to content

Riešenia neprerušovaného napájania.

Akumulátorové batérie

Batérie sú v našej činnosti srdcom každého autonómneho systému, ktorý sme kedy dodali, sprevádzkovali a staráme sa oň.

Základným kritériom pre výber batérie je kvalita a prevádzková životnosť. Pre zabezpečenie maximálnej životnosti batérie je dôležitá teplota prostredia, v ktorom je batéria nainštalovaná. Ideálna teplota v priestore batérie je 20 °C, optimálna do 25 °C. Pri optimálnej a vyššej teplote sa životnosť olovenej batérie skracuje, pri nižšej teplote je kapacita batérie nižšia, bez skrátenia jej životnosti.

Olovené 12 voltové batérie sú srdcom každého autonómneho záložného systému UPS, EPS, EZS, od ktorého je vyžadovaná autonómna prevádzka aj v prípade výpadku hlavného, sieťového napájania.

Batérie LiFePo sú alternatívou tam, kde je udržanie prevádzkovej teploty problémové. Litiove batérie sú určené na cyklickú prevádzku.

Záložnú prevadzku zabezpečujú naďalej olovené batérie. Ak si napriek uvedenému vyššie želáte litiovu bateriu pre zalozny system, kontaktujte nás prosím, vystavíme ponuku, avšak vo výkonoch prevyšujúcich 10 kW.

pohľad z hora na pracovníkov pri stole navrhujúcich riešenia zalozného napájania

Akumulátorové batérie – výrobcovia v našej ponuke