Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Servisné zmluvy

Servisné zmluvy – údržba a opravy záložných zdrojov u zákazníka (On Site) sú dostupné pre všetky nami dodávané produkty.

Inštalácia systémov na ochranu napájania vo vašej spoločnosti dokazuje dôležitosť prevádzky s požiadavkou garancie plynulého behu Vašich aktivít. Základom pre zvolený systém ochrany napájania je, aby bol účinný od momentu jeho uvedenia do prevádzky.
Plynulý beh systému, ktorý bude bezstarostným jadrom vašej prevádzky je založený na našich servisných zmluvách.  Servisné zmluvy – opravy u zákazníka (On Site) sú dostupné pre všetky nami dodávané produkty.

pohľad z hora na pracovníkov pri stole navrhujúcich riešenia zalozného napájania

Servisný program PLUS

Ročný servisný program „Plus“ je určený na podporu pre rýchlu odozvu. „Plus“ je riešením pre aplikácie, kde je ochrana napájania zdrojmi UPS potrebná pre udržanie funkčnosti menej prioritných aplikácií. Krátkodobá strata kvality napájania týchto aplikácií má prevažne minimálny vplyv na splnenie strategických aktivít prevádzkovateľa. Program „Plus“ pozostáva zo služieb, ktoré umožňujú Vašim technickým pracovníkom v súčinnosti s našimi servisnými technikmi stabilizovať alebo vypnúť systém. Do doby príchodu servisného technika môžete naďalej plniť svoje úlohy pri malom riziku možnosti straty napájania kritických aplikácií.

Služby zahrnuté do ceny programu „Plus“:

 • Servis On-Site s nástupom v nasledovný pracovný deň
 • Ročná preventívna údržba (plánovanie 5×8)
 • Práca a preprava technika budú fakturované podľa cenníka
 • Náhradné diely budú faktúrované
 • Telefonická technická podpora

Servisný program PRIME

Ročný servisný program „Prime“ je v porovnaní s programom „Plus“ komfortnejším programom balíka služieb. Je kompromisom medzi základným a najkomfortnejším balíkom pre spoločnosti, kde je ochrana napájania zdrojmi UPS kritická a kde užívateľ vyžaduje veľmi vysokú úroveň spoľahlivosti.

Služby zahrnuté do ceny programu „Prime“:

  • Servis On-Site s nástupom v nasledovný pracovný deň
  • Ročná preventívna údržba (plánovanie 5×8)
  • Práca a preprava technika
  • Náhradné diely fakturované
  • Telefonická technická podpora

Servisný program ULTRA

Ročný servisný program „Ultra“ je najobsiahlejším programom z balíka služieb. Tento program je ideálnym riešením pre spoločnosti, kde je ochrana napájania zdrojmi UPS kritická a kde užívateľ vyžaduje veľmi vysokú úroveň spoľahlivosti. Služby v programe „Ultra“ pokrývajú všetky činnosti potrebné na udržanie čo najspoľahlivejšieho napájania Vašich kritických aplikácií. Prekročenie rozpočtu za údržbu a opravy UPS nebude Vašou nočnou morou. Všetky náklady spojené s údržbou a opravami sú zohľadnené v cene programu. Poruchy, preventívne prehliadky, výmeny prvkov s obmedzenou životnosťou zaťažia váš rozpočet len do miery určenej pri zakúpení programu „Ultra“.

Služby zahrnuté do ceny programu „Ultra“:

  • Servis On-Site s nástupom v nasledovný pracovný deň
  • Ročná preventívna údržba (plánovanie 5×8)
  • Práca a preprava technika
  • Náhradné diely
  • Telefonická technická podpora

Prehľad servisných programov

Upraviť
Servisné programyPlusPrimeUltra
Technická podporaNNN
Ročná preventívna službaNNN
On-Site servis s garanciou nástupu v nasledujúci pracovný deň*NNN
Prioritný prístup k náhradným dielomNNN
Náhradné diely (vynímajúc batérie)NNZahrnuté v cene
Práca a prepravaPodľa cenníkaZahrnuté v ceneZahrnuté v cene

24 HODINOVÁ SLUŽBA Hot-Line

24 hodinová služba Hot-Line Vám umožňuje kedykoľvek, 24 hodín denne telefonicky konzultovať prevádzkové anomálie UPS s technikom DTW. Hotline je nástrojom na okamžité zodpovedanie Vašich otázok pri manipuláciách systému (ak sa napríklad chystáte vypnúť alebo zapnúť systém UPS pri odstávke), alebo pri špecifických situáciách, kedy UPS pristupuje k ochrane vlastnej elektronickej základne alebo ochrane batérií pri predĺžených výpadkoch napájania. On-line komunikácia s technikom Vám dáva istotu skúseného užívateľa.

Pri telefonickej konzultácii môžete spolu s technikom dospieť k anomálii zariadenia, kedy nemusíme byť schopní Vašu otázku okamžite zodpovedať. V takomto prípade si technik potrebuje overiť množstvo dokumentov, ktoré máme k dispozícii alebo osloviť medzinárodné stredisko pre podporu. V tomto prípade bude Vaša otázka zodpovedaná do 8 hodín od Vášho zavolania.

Vzdialený monitoring

Táto služba poskytuje vzdialený monitoring Vašej UPS 24 hodín denne cez modem. Neustále monitorovanie Vašej UPS Vám zaručí pokoj na duši v prípade technických problémov. Monitoring je bezpečná a praktická metóda pre systémy s vysokou dostupnosťou.

Služba obsahuje:

 • naše modemy vzdialene monitorujú Vašu UPS 24 hodín denne, 365 dní v roku
 • výstrahy a protokoly prijímajú naši technici v reálnom čase
 • dáta sú bezpečne posielané cez modem
 • voliteľné diagnostické nástroje pre protokoly s detailami o výstrahách a prevádzkových parametroch UPS