Skip to content

Riešenia neprerušovaného napájania.

Servis batérie

Správnu činnosť záložného systému nepreverujú anomálie elektrickej siete, zabezpečujeme servis batérie, aby Vás nič neprekvapilo.

Batérie sú srdcom takmer každého záložného systému, ktorý sme kedy dodali, sprevádzkovali a udržiavame ho pri živote. Sú základným zdrojom energie núdzových systémov. Starostlivosť o batérie má vysokú prioritu. Správnu činnosť systému nepreverujú prevádzkové anomálie elektrickej siete, preveriť ich treba vopred, aby vás nič neprekvapilo.

pohľad z hora na pracovníkov pri stole navrhujúcich riešenia zalozného napájania

Servis batérie

Batérie vymieňame v našom servisnom stredisku alebo priamo u zákazníka. UPS sme schopní prevziať aj odovzdať zákazníkovi v mieste jeho prevádzky. Doba odozvy na prepravu nie je dlhšia ako 24 hodín. Ak si viete vymeniť batériu sami, môžete si ju zakúpiť priamo u nás alebo vám ju vieme poslať na dobierku.

Monitorovanie batérií

Batérie, kľúčový prvok pre správnu prevádzku vášho systému UPS majú obmedzenú životnosť, ktorá sa mení podľa podmienok používania a prostredia inštalácie (teplota atď.). Je potrebné sledovať stav batérií, aby sa mohli vymeniť ihneď po znížení ich úrovne výkonnosti na neakceptovateľnú úroveň.
Aby sa udržala 100% spoľahlivosť a ochrana vašej investície, odporúčame pravidelné prehliadky dva až štyri krát za rok.

Prehliadky batérií zahrňujú servisné previerky

Kontroly trhlín, únik kvapaliny a nadmerné vydutie batérií
Evidencie akejkoľvek korózie na svorkách a konektoroch
Meranie a zaznamenanie odporov všetkých prepojení batérie
Čistoty kontaktných spojov batérií
Kontrolu momentu utiahnutia prepojov batérií
Integritu batériovej skrine / stojanu
Meranie a zaznamenanie vnútorného odporu článkov
Opätovné utiahnutie všetkých prepojov batérie v zmysle špecifikácie výrobcu
Individuálny test zaťaženia batérie na všetkých jednotkách systému

Výmeny batérií

 

Keď sa preukáže potreba výmeny jednej alebo niekoľkých batérií (nesprávna funkčnosť alebo ukončenie životnosti) zabezpečíme vám nové batérie, aby sme pomohli dodržať špecifikácie vášho systému a aby sme vám garantovali správnu dobu zálohovania. Zároveň zabezpečíme ekologickú likvidáciu použitých batérií.