Logo DTW.sk
a
🏠 Domov | Podpora | Využitie UPS

Využitie UPS

Pri úplnom výpadku, kolísaní napätia, prepätí alebo pri poklese napätia v rozvodnej sieti.
Záložný zdroj UPS (Uninterruptible Power Supply) – zdroj nepretržitého napájania. UPS je zariadenie, ktorého funkciou je krátkodobá dodávka elektrickej energie pre zariadenia, u ktorých nemôže prísť k prerušeniu prevádzky. Nepretržitá dodávka energie chráni citlivé zariadenia pred poškodením a údaje pred zničením, či stratou. Pri výpadku elektrickej energie, UPS dodáva zariadeniam elektrinu prostredníctvom úložiska energie, ktorým môžu byť batérie/akumulátory, super kondenzátory, zotrvačníky. Pri ich použití dochádza k premene uchovanej energie cez striedač, ktorý jednosmerné napätie premení na striedavé napätie.

Dĺžka zaistenia napájania zo záložného zdroja UPS

Čas zaistenia dodávky energie z úložiska energie sa pohybuje v rozsahu niekoľkých jednotiek sekúnd, čo postačuje na preklenutie času, kým sa spustí náhradný zdroj energie, až desiatok minút na ukončenie výrobného cyklu prípadne shutdown serverov, alebo do návratu napájania elektrickou sieťou, keďže štatistická doba porúch elektrickej siete je 6 minút.

Situácie, pri ktorých je vhodné využívať zdroj nepretržitého napájania

  • pre dodávku energie pri úplnom výpadku siete
  • na zabezpečenie kvality energie pri kolísaní napätia v sieti
  • pri prepätí alebo pri poklese napätia v rozvodnej sieti
  • na zamedzenie šírenia iných porúch elektrickej siete smerom k napájaným záťažiam UPS
  • ďalšie poruchy elektrickej siete

Širokospektrálne využitie UPS

UPS sa využívajú pri počítačových systémoch na bezpečné ukončenie činnosti a na predchádzanie poškodenia údajov. Vo väčšej miere sa však využívajú v priemysle na zálohovanie riadiacich centier, výrobných procesov, operačných sál, zabezpečovacej, protipožiarnej techniky a podobne – riešenia napájania kritických aplikácií pre rôzne trhové odvetvia.

Nedozvedeli ste sa všetko alebo máte ďalšie otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@dtw.sk

M
!

Napíšte nám

Kontaktný formulár

Sme radi, ak vidíme oproti sebe spokojného zákazníka. Neváhajte nás kontakovať, môžete ním byť aj Vy.