Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Rozdelenie záložných zdrojov podľa modularity

Modulárne záložné zdroje

Modulárne záložné zdroje môžu dosahovať výkony niekoľko MW, ich nároky na technickú odbornosť obsluhy a servisu sú minimálne. Najnovší trend vývoja záťaží s viac redundantnými napájacími jednotkami (servery), vyžaduje viac napájacích zdrojov, čo znamená napájanie z viac zdrojov UPS, nedodávajúcich výkon do jedného kábla.

Modulárne záložné zdroje sa tak zdajú byť klamlivo napájacími zdrojmi pre takéto záťaže. V skutočnosti modulárny zdroj UPS napája iba jednu výkonovú vetvu pre napájanie počítača alebo servera s viac zdrojmi na jeho vstupe. Systémy vysokej dostupnosti sú postavené na minimálne dvoch napájacích vetvách a nie na jednom modulárnom zdroji s viac modulmi. Pri systémoch vysokej dostupnosti pracuje každý zdroj UPS (skriňa) do svojich výstupných okruhov a zapojenie dvoch nezávislých zdrojov UPS dosahuje vyššiu dostupnosť napájania ako jeden modulárny UPS.

Zhrnutie

  • Modulárne záložné zdroje UPS sú postavené z modulov, ktoré reprezentujú plnohodnotnú UPS.
  • Majú väčšie rozmery a väčšiu hmotnosť.
  • V prípade poruchy je možná okamžitá výmena pokazeného modulu.
  • Výkon je možné zvyšovať doplnením ďalších modulov čo optimalizuje investície na úroveň momentálnej potreby výkonu.

Nemodulárne záložné zdroje

Nemodulárne záložné zdroje UPS sú vytvorené z pevne spojených dielov, bez možnosti rýchlej výmeny pokazenej časti. Pri poruche prichádza ku výpadku celého výkonu. Zvyšovanie výkonu je problematické.

Nemodulárne záložné zdroje UPS sú klasické skrine, obsahujúce jeden záložný zdroj so všetkou elektronikou potrebnou na jeho prevádzku. Jednotlivé súčasti zdroja nie sú vysúvacie a teda ich výmena je náročnejšia ako výmena celého modulu pri modulárnom systéme. Pri nemodulárnych záložných zdrojoch je doba opravy dlhšia, no vymení sa chybný komponent, ktorý je podstatne lacnejší ako celý zdroj UPS (v ponímaní modulu modulárneho UPS). Redundancia nemodulárnych zdrojov UPS je postavená taktiež na paralelnom radení jednotiek UPS, avšak každá jednotka je ucelená jednotka UPS a je umiestnená v inej skrini.

V prípade poruchy skrine je dostupná druhá jednotka UPS v druhej skrini, čo zabezpečuje servis zariadenia pre zákazníka bez výpadku. V prípade zlyhania skrine modulárneho UPS, sú moduly takéhoto zdroja viac nepoužiteľné, nakoľko sú všetky spojené do jedného výstupného bodu v skrini, čo môžeme považovať za single point of failure. Toto je príčinou požiadavky na napájanie najkritickejších systémov cez dve nezávislé napájacie vetvy spravidla nemodulárnymi zdrojmi UPS, nakoľko cena modulárneho záložného zdroja je približne o 50% vyššia, ako cena nemodulárneho zdroja.