Skip to content

Riešenia neprerušovaného napájania.

CBS - CBM 5 - 16 kVA

Centrálne napájacie systémy pre trvalú dodávku elektrickej energie 3 a 1 fáza vstup / 1 fáza výstup. V zhode s STN EN 50171.

Kategórie

Počet fáz vstup/ výstup

Menovitá doba zálohovania

Kapacita batérie