Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

CBS - CBM 5 - 16 kVA

Centrálne napájacie systémy pre trvalú dodávku elektrickej energie 3 a 1 fáza vstup / 1 fáza výstup. V zhode s STN EN 50171.

Filter products

Skladom

Kategórie

Produkt

Technológia

Počet fáz vstup/ výstup

Menovitý zdanlivý výkon

Menovitá doba zálohovania

Kapacita batérie