Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Typy porúch elektrickej siete

Pôvod zdrojov porúch (rušení) elektrickej siete môže byť v inštalácii objektu (preťaženia, rušenia atď.) alebo v napájacej sieti (búrky, manipulácia so spínacími prvkami, atď.). Či sú poruchy elektrickej siete vo forme mikro výpadkov, podpätia, rázového impulzu alebo úplneho výpadku napájania, môžu spôsobovať rôzne následné procesy s dopadom na bezpečnosť osôb a ochranu zariadení (strata údajov, poškodenie zariadení atď.).

Hlavné druhy rušení pôsobiacich na napájaciu sieť

Charakteristika napájacej sietePríčiny Dôsledky
napájacia sieťnn sústava sínusové napätie- napätie: 400 V +/-10%- frekvencia: 50 Hz +/- 5%
graf - pokles napätia
pokles napätia (brownouts)
náhle zníženie napätia (10 – 100 % menovitej hodnoty) v trvaní od 10 ms až do niekoľko sekúndatmosférické javy, zmeny zaťaženia, skraty v rozvodochshutdown strojov, nesprávna činnosť hardware a strata počítačových dát
graf - výpadky napätia
výpadky napätia (blackouts)
úplná strata napätia na dobu:
mikrovýpadky: do 10 ms
krátke výpadky: 10 ms až 300 ms
dlhé výpadky: viac ako 300 ms
atmosférické javy, spínanie, poruchy, práce na nn rozvodochzávisí od dĺžky trvania:shutdown strojov, strata počítačových dát, zastavenie výroby
graf - spínacie prepätie prepätiakrátkodobo zvyšuje amplitúdu napätia (menej ako 1 min.)spínanie istiacich prvkov, rozbeh motorovprehrievanie a predčasné starnutie zariadení
graf - prechodné spínacie prepätie
spínacie rázové impulzy - prechodné (impulzy)
náhle, značné zvýšenie napätia na veľmi krátky čas (podľa štandardov impulz napätia v nn dosiahne amplitúdu 6 kV za 1,2 msatmosférické javy (búrky)trvalé poškodenie zariadení, zrýchlené starnutie alebo zlyhanie prvkov, prieraz izolácie.
graf - kolísanie frekvencie kolísanie frekvenciefrekvencia je garantovaná v rozsahu +/- 5% menovitej (50 Hz)
regulácia generátoranesúlad s toleranciami niektorých počítačov alebo hardware prvkov (spravidla +/- 1 %), strata dát počítačov
graf - vyššie harmonické
vyššie harmonické
vyššie harmonické s frekvenciami, ktoré sú násobkami základnej frekvencie (50 Hz) sú superponované na normálnej sínusovej vlne (základnej harmonickej)magnetické jadrá elektrických strojov (motory, transformátory naprázdno atď.), spínané zdroje, oblúkové pecepredimenzovanie hardware, prehrievanie, rezonancia s kondenzátormi, poškodenie zariadení (transformátory)
graf - elektromagnetická kompatibilita
elektromagnetická kompatibilita
rušenie elektromagnetického a elektrostatického pôvodu v priestore a vo vodičochspínanie výkonových polovodičových prvkov (tranzistory, tyristory, diódy, atď.), elektrostatické vybíjanieporuchy funkcie a prevádzky zariadení

Následky rušení su pre používateľov zvyčajne dramatické:

  • chyby spracovania údajov;
  • strata alebo poškodenie súborov;
  • predčasné starnutie zariadenia;
  • prerušená prevádzka a strata biznisu.

Parametre elektrického rušenia

Ak je prepätie dostatočne vysoké, okamžite sa prenáša cez výkonové káble alebo cez telefónne linky a môže spôsobiť značné škody. Cez elektrický rozvodný systém a napájací kábel alebo káble počítačovej siete dokáže zasiahnuť počítač a poškodiť ho.
Prvé komponenty, ktoré podľahnú sú všeobecne modemy a matičné dosky. Potom mikroprocesory, ktoré vedú ku strate dát.
Rozvodný systém reaguje na prepätia odpojením, výsledkom čoho sú predĺžené poklesy alebo výpadky napätia.
Pokiaľ je pokles napätia veľký, alebo ak nastane úplny výpadok, môže byť zasiahnutý pevný disk a môže nastať strata údajov.
Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch je akákoľvek práca, ktorá nebola uložená okamžite stratená
V najhorších situáciách môže byť zmenená tabuľka FAT a pevný disk už nemôže byť použitý.

Hlavné druhy rušení pôsobiacich na napájaciu sieť

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najčastejšie poruchy siete, problémy, ktoré v dôsledku výpadku elektriny nastávajú a vhodné typy UPS, ktoré daný problém vedia vyriešiť.

AplikácieChránené zariadeniaVhodný typ UPS
Off-lineLine-interactive
On-line
Výpadok elektrickej sieteZastavenie výroby alebo inej činnosti, strata dátNNN
Prechodný pokles,
kolísanie napätia
Výpadky SW, strata dát, chyby v činnosti HWNNN
Napäťové špičkyPoškodenie zariadení, zlyhanie prvkov zariadeníNNN
PodpätieResetovanie HW, chyby v činnosti HW, strata dátNN
Rázový impulzPrehrievanie a predčasné starnutie zariadeníNN
Prechodné javyNesprávna činnosť SW a HWN
Indukovaný šum
Chyby v činnosti zariadenia a rôzne poruchy
N
Kolísanie frekvencieStrata dátN
Vyššie harmonické frekvenciePoškodenie zariadení, prehrievanie, predimenzovanie HWN

Vo všeobecnosti z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že zdroje rôznych topológií chránia spotrebiče pred rôznymi druhmi porúch napájania a to:

Čo vidieť aj v označení modelov UPS niektorých výrobcov číslicami 3, 5, 9. Viac informácií o topológiách UPS nájdete na stránke Technológie UPS.