Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Riello UPS Sentryum Rack

Sentryum Rack: modulárny UPS ideálny pre priemyselné prostredie

Maximálna flexibilita, vysoký štandard účinnosti a optimálny výkon

V súčasnosti priemyselné závody často vybavujeme špičkovými technologickými zariadeniami, ktoré potrebujú nepretržitú ochranu pred výpadkami a náhlymi výkyvmi elektriny, ktoré môžu ohroziť ich prevádzku. 

Sentryum Rack je nový rad modulárnych UPS ideálnych pre priemyselné prostredia, v ktorých sú mimoriadne náročné vonkajšie podmienky prostredia (prach, vlhkosť, suspendované chemické častice, s pod.) alebo priemyselné procesy podliehajú poruchám napájania. Sentryum Rack je dostupný s jednofázovým SRM (Sentryum Rack Single-phase) alebo trojfázovým SRT (Sentryum Rack Three-phase) výstupom: obidva modely sú kompatibilné s bežnými štandardnými 19-palcovými skriňami, ktoré sa nachádzajú v sieťových a priemyselných prostrediach.

Sentryum Rack je možné použiť v samostatnej  konfigurácii, alebo v rackovej skrini, kde je možné osadiť až 3 moduly s výkonom 20 kVA / kW dosahujúce celkový výkon 60 kVA / kW: v prípade požiadavky na vyšší výkon je možné dosiahnuť  až 160 kVA /  kW s viacerými paralelne prepojenými skriňami (kompatibilita je zaručená pre všetky  štandardné 19-palcové skrine). Pri samostatných inštaláciách je možné  umiestniť jednotlivé moduly na pravú stranu otočením displeja o 90° proti smeru hodinových ručičiek.

Ďalšou vlastnosťou, ktorá robí tento model  vhodným  pre priemyselné prostredia, kde je sieť vystavená častým výkyvom je to, že  spojenia komunikačných signálov sú oddelené od napájacích spojení. Séria Sentryum Rack je schopná zaručiť maximálnu  flexibilitu a jednoduchosť počas fáz údržby alebo výmeny modulov, ako aj  pri pridaní jedného alebo viacerých modulov UPS do systému za účelom zvýšenia dostupného výkonu alebo redundancie.

Viac informácií o sérii UPS Sentryum Rack nájdete v priloženom súbore.