Skip to content

Riešenia neprerušovaného napájania.

CBS - CAM 2,5 a 4 kVA/kW

Centrálne napájacie systémy CBS CAM zabezpečujú trvalú dodávku elektrickej energie. Na vstupe i výstupe sú jednofázové a sú v zhode s normou  STN EN 50171.

Kategórie

Počet fáz vstup/ výstup

Menovitý zdanlivý výkon

Menovitá doba zálohovania