Skip to content

Riešenia neprerušovaného napájania.

Sentryum 10 - 120 kVA

Trojfázový záložný zdroj Riello UPS Sentryum, 10 – 120 kVA OnLine od DTW – dodávateľa záložných zdrojov, starostlivosť počas celej životnosti.

Kategórie

Počet fáz vstup/ výstup