Skip to content

Riešenia neprerušovaného napájania.

Powerware 9140 (7,5-10kVA)

Záložný zdroj Eaton 9140

Špecifikácia

 • Topológia dvojitej konverzie znamená najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň ochrany, ktorá izoluje výstupné napájanie od všetkých nepravidelností na vstupe.
 • UPS 9140 chráni kľúčové aplikácie inštalované v stojane pred výpadkami, stratou či poškodením dát a prerušením procesov a predstavuje účinnú a spoľahlivú ochranu napájania umiestnenú v iba šiestich výškových moduloch (6U) vrátane batérií.

Špičková spoľahlivosť

 • Technológia Advanced Battery Management (ABM) využíva modernú trojstupňovú metódu nabíjania, ktorá dobíja batérie iba vtedy, keď je to nutné, takže články batérie menej korodujú a efektívna životnosť batérie sa predĺži až o 50%.
 • Batérie je možné vymeniť za prevádzky, bez toho aby bolo nutné vypínať pripojené zariadenia.
 • Dobu zálohovania je možné pridaním maximálne štyroch externých batériových modulov kedykoľvek predĺžiť podľa veľkosti záťaže až na niekoľko hodín.
 • UPS 9140 je vybavená funkciou automatického vnútorného bypassu, takže môže bez prerušenia napájať kľúčové zariadenia i v dobe, keď je na nej vykonávaný servisný zásah, dokonca i v prípade, keď je vytiahnutá elektronika. Ručný prepínač bypassu na šasi má extrémne krátku dobu prepnutia a umožňuje opravu a výmenu modulu bez vypnutia napájanej záťaže.

Univerzálnosť

 • Všetky modely UPS 9140 a odpovedajúci EBM sa dodávajú s predinštalovanými úchytmi pre uľahčenie montáže do štandardných stojanov. Úchyty vyhovujú seismickým predpisom.
 • UPS 9140 šetrí cenný priestor v stojane, nakoľko výkon až 10 kVA je umiestnený v iba šiestich výškových moduloch (6U), a to vrátane batérií.
 • Modulárna odľahčená konštrukcia uľahčuje montáž a skracuje dobu servisného zásahu.
 • UPS je kompatibilný s blade servermi so štandardnými zásuvkami IEC.
 • 9140 je na čelnej strane vybavená ako LED indikátormi, tak intuitívnym viacjazyčným LCD displejom. Displej podáva detailnejšie a hlbšie prevádzkové údaje, sprostredkuje konkrétne údaje o alarmoch a potrebe preventívnej údržby a je možné ju použiť k programovaniu niektorých funkcií.
 • Software LanSafe® je určený pre programovanie odstavenia, monitoruje stav UPS a v prípade predĺženého výpadku siete vypína predom definovaným spôsobom celú dátovú sieť.