Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Merania spotreby objektov a technológií

Účel meraní

Množstvo objektov sa pripravuje na budovanie fotovoltických zdrojov energie, prípadne na zvýšenie dostupnosti napájania v objekte, aby pri výpadku elektrickej siete bola zabezpečená kontinuita napájania pomocou generátorov alebo záložných zdrojov. Pre určenie výkonu zdrojov energie je v mnohých prípadoch potrebné zistiť, aká je spotreba objektu pre navrhnutie kapacity batérie, prípadne určenie výkonu zdroja napájania. Úroveň spotreby objektu sa v priebehu dňa mení, vo firmách môže byť spotreba vysoká v pracovných dňoch a hodinách, v domácnosti môže byť spotreba vyššia mimo pracovných hodín a cez víkend. Ak potrebujete navrhnúť batérie, alebo zdroj, potrebujete poznať energetickú náročnosť objektu a zmerať jeho elektrickú spotrebu počas pracovný dní a aj víkendov. Potrebujete zmerať príkon.

Účelom meraní je stanovenie správnych výkonov zdrojov napájania, typu a kapacity batérií, ktoré potrebujete. Následne po zmeraní a vyhodnotení výsledkov v protokole môžeme pristúpiť k návrhu zdrojov a úložísk energie napájacieho systému.

Dlhodobo sa venujeme dodávaniu kvalitného napájania elektrickou energiou pre spotrebiče, v minulosti sme hľadali zdroje porúch v elektrických rozvodoch. Aby sme vedeli zákazníkom v takýchto prípadoch pomôcť, zadovážili sme si analyzátory siete, vďaka ktorým vieme nájsť v elektrickej sieti zdroj príčiny nesprávnej činnosti zariadení, ak ich nesprávna funkcionalita spočíva v skreslení napájania, prípadne v rušení, spôsobených inými spotrebičmi zapojenými do blízkej elektrickej inštalácie. Prednedávnom sme zakúpili prístroj na meranie výkonu, ktorý je v porovnaní s analyzátorom siete jednoduchší, no vie merať spotrebu, príkony v čase a za jeho pomoci sme zrealizovali množstvo meraní, ktoré pomohli dimenzovať výkon záložných zdrojov, generátorov a teda potreby výkonnosti batérií.

Cieľ meraní príkonu

Cieľom meraní je určenie spotreby objektu ako v ustálených, tak i v prechodných podmienkach. Prechodné javy majú veľký vplyv na stanovenie výkonu zdrojov napájania, typu a kapacity batérií, ktoré potrebujete.

Máte záujem o meranie?

Merania dodávame cestou medzi Žilinou a Bratislavou bez účtovania prepravných nákladov technika. V prípade záujmu si službu viete vydopytovať v našom katalógu, alebo nás kontaktujte, prosím.