Skip to content

Riešenia neprerušovaného napájania.

Meranie odberu elektrickej inštalácie počas 24 hodín

Meranie výkonového odberu bodu elektrickej inštalácie záznamníkom elektrickej energie, obsahujúce prepravu technika na meranie a ukončenie merania, zapožičanie meracieho prístroja na 24 hodín a zapracovanie nameraných údajov do protokolu z merania. Predmetom nie je analýza údajov a návrh riešenia.

296,65  s DPH (247,21  bez DPH)

Nie je na sklade

Pre určenie výkonu zdrojov energie je v mnohých prípadoch potrebné zistiť, aká je spotreba objektu pre navrhnutie kapacity batérie, prípadne určenie výkonu zdroja napájania. Úroveň spotreby objektu sa v priebehu 24 HODÍN  zistí táto služba. 

Cieľ merania

Určenie spotreby objektu ako v ustálených, tak i v prechodných podmienkach. Prechodné javy majú vplyv na stanovenie výkonu zdroja napájania. Priemerná spotreba má vplyv na dimenzovanie typu a kapacity batérií, ktoré potrebujete.

Protokol z merania

Nasledne po zmeraní a zadaní meraní do protokolu môžete pristúpiť k návrhu zdroja a úložíska energie napájacieho systému,prípadnesi službu návrhu môžete objednaťu nás.

Detaily

SKU: PTS007 Výrobca: