Skip to content

Riešenia neprerušovaného napájania.

Meranie odberu elektrickej inštalácie počas 3 dní

Meranie výkonového odberu bodu elektrickej inštalácie, obsahujúce prepravu technika na meranie a ukončenie merania, zapožičanie meracieho prístroja na 3 dní a zapracovanie nameraných údajov do protokolu z merania. Predmetom nie je analýza údajov a návrh riešenia.

374,65  s DPH (312,21  bez DPH)

Dostupné na objednávku

Pre určenie výkonu zdrojov energie je v mnohých prípadoch potrebné zistiť, aká je spotreba objektu pre navrhnutie kapacity batérie, prípadne určenie výkonu zdroja napájania. Úroveň spotreby objektu sa v priebehu TROCH DNí  zistí táto služba. 

Cieľ merania

Určenie spotreby objektu ako v ustálených, tak i v prechodných podmienkach. Prechodné javy majú vplyv na stanovenie výkonu zdroja napájania. Priemerná spotreba má vplyv na dimenzovanie typu a kapacity batérií, ktoré potrebujete.

Protokol z merania

Nasledne po zmeraní a zadaní meraní do protokolu môžete pristúpiť k návrhu zdroja a úložíska energie napájacieho systému,prípadnesi službu návrhu môžete objednaťu nás.

Detaily

SKU: PTS007b Výrobca: