Mobil: +421903344019 dtw@dtw.sk
ISO recertifikácia potvrdila naše kvality

ISO recertifikácia potvrdila naše kvality

DTW potvrdila svoje kvality. Úspešne sme absolvovali ISO recertifikáciu a obhájili certifikáty manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009, environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2016, ochrany zdravia pri práci a systém riadenia bezpečnosti STN OHSAS 18001:2009.

Hĺbkový audit vykonala popredná medzinárodná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Zástupcovia TÜV SÜD potvrdili súlad vykonávania procesov s požiadavkami uvedených noriem. Recertifikačný audit tiež potvrdil, že pri svojej činnosti aplikujeme štandardy, ktoré zabezpečujú vysokú úroveň externých aj interných procesov. Niekoľko námetov na ďalšie skvalitnenie našej činnosti budú postupne zapracované do interných smerníc a uvedené do praxe aj vo forme procesov a opatrení.

Aplikácia noriem je súčasťou našej profesionality a odbornosti, ktorú uplatňujeme pri svojej činnosti. Naši zákazníci tak majú garantovanú vysokú kvalitu služieb a spoľahlivosť dodávaných riešení.

   

Riadenie kvality a udržateľnosť

Riadenie kvality a udržateľnosť

20_ISO22000_4cSpoločnosť DTW, s.r.o. má vybudovaný Integrovaný Manažérsky Systém (IMS) podľa medzinárodných štandardov ISO 9001 (systém manažérstva kvality), ISO 14001 (systém environmentálneho manažérstva)  a STN OHSAS 18001 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). Nezávislí audítori potvrdili, že náš systém riadenia prináša kvalitné, stabilné a konzistentné služby v súlade s týmito normami. Spoločnosť DTW, s.r.o. sa neustále snaží skvalitňovať svoje služby k maximálnej spokojnosti svojich zákazníkov. IMS certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia.

 

Pokračovaním používania tejto stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close