Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Aktívny kompenzátor vyšších harmonických

Aktívny kompenzátor

Riadená a selektívna kompenzácia vyšších harmonických a účinníka

Kompenzačná kapacita od 20 A do 480 A. Nepostrádateľný dodatok serverovní a dátových centier napájaných náhradnými zdrojmi. Ideálne riešenie na potlačenie vyšších harmonických v napájacom napätí objektov, ktoré sú zaťažené počítačovou a meničovou záťažou.

Kompenzuje kapacitný účinník IT a znižuje riziko prevzatia záťaže motorgenerátormi. SineWave okamžite prispôsobuje úroveň kompenzácie.

Potlačením vyšších harmonických SineWave potláča náhodné vypínanie ističov, zrýchlené starnutie zariadení. Kompenzáciou účinníka cos ø SineWave umožňuje úsporu energie, úplnu kompatibilitu s generátormi a kapacitnými záťažami.

Kompenzátor trvale analyzuje prúd záťaže a kompenzuje ho podľa zvolenej konfigurácie:

  • potlačenie vyšších harmonických s možnosťou nastavenia podľa typu aplikácie
  • a/ alebo kompenzácia cos ø kapacitného alebo induktívneho

Nesmierne jednoduchá integrácia

  • SineWave je extrémne kompaktný, môže byť inštalovaný na stene alebo v rozvádzači
  • SineWave môžu byť zapojené paralelne, umožňujúc tak zvyšovanie výkonu v budúcnosti bez odpojenia napájania
  • SineWave sa automaticky prispôsobuje akejkoľvek jednofázovej alebo trojfázovej záťaži, počítačová záťaž, meniče frekvencie, atď. Je kompatibilný s akoukoľvek napäťovou sústavou