Mobil: +421903344019 dtw@dtw.sk

Vo štvrtok 28. februára sa s nami môžete stretnúť na XXVII. Odbornom seminári s názvom Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach. Seminár organizuje Školiace pracovisko elektrotechnikov a Akadémia ozbrojených síl – CV gen. M. R. Štefánika v spolupráci s pobočkou SES v Liptovskom Mikuláši. Miesto konania Dom kultúry Liptovský Mikuláš. Radi vás privítame na našom stánku.

Program seminára:

  • Zásady poskytovania prvej pomoci pri zásahu el. prúdom
  • Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov v ozbrojených silách sr
  • Legislatíva v elektrotechnike
  • Nové STN pre elektrotechniku
  • STN 33 2000-4-41: 2018/ang. elektrické inštalácie nízkeho napätia časť 4-41: zaistenie bezpečnosti ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
  • Management riadenia rizika pri ochrane objektu pred účinkami blesku (analýza rizika)
  • Nové poznatky z revízií elektrických zariadení/spotrebičov (prúdové chrániče)
  • Instalace obloukové ochrany AFDD (prevence proti požárům)
  • Vplyv elektromagnetického vyžarovania mobilných technológií na ľudský organizmus
  • STN 33 2000-6: 2018 elektrické inštalácie nízkeho napätia časť 6: revízia

Pokračovaním používania tejto stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close