Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách

Vo štvrtok 28. februára ste sa mohli s nami stretnúť na XXVII. Odbornom seminári s názvom Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach. Seminár organizovalo Školiace pracovisko elektrotechnikov a Akadémia ozbrojených síl – CV gen. M. R. Štefánika v spolupráci s pobočkou SES v Liptovskom Mikuláši. Miesto konania bol Dom kultúry Liptovský Mikuláš. Ďakujeme za návštevu v našom stánku.

Program seminára:

  • Zásady poskytovania prvej pomoci pri zásahu el. prúdom
  • Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov v ozbrojených silách sr
  • Legislatíva v elektrotechnike
  • Nové STN pre elektrotechniku
  • STN 33 2000-4-41: 2018/ang. elektrické inštalácie nízkeho napätia časť 4-41: zaistenie bezpečnosti ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
  • Management riadenia rizika pri ochrane objektu pred účinkami blesku (analýza rizika)
  • Nové poznatky z revízií elektrických zariadení/spotrebičov (prúdové chrániče)
  • Instalace obloukové ochrany AFDD (prevence proti požárům)
  • Vplyv elektromagnetického vyžarovania mobilných technológií na ľudský organizmus
  • STN 33 2000-6: 2018 elektrické inštalácie nízkeho napätia časť 6: revízia