Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Tower/rackmount

Viacpolohové batériové moduly BTC Tower/rackmount pre jednofázový rad zdrojov neprerušovaného napájania Riello UPS Sentinel Dual – SDU vo výkonoch 4 – 10 kVA.