Skip to content

Riešenia neprerušovaného napájania.

SDU DI - Double input

Prevedenie Double input pre rad zdrojov neprerušovaného napájania Riello UPS Sentinel Dual (SDU). Zdroje Double input zabezpečuje možnosť npojenia UPS na vstupe z dvoch rôznych istiacich prvkov. Pri oruche hlavného vstupe a následonm vybavení istiaceho prvku zdroj po vybití batérií prepne na druhý vstup napájania pre Bypass.

Kategórie

Počet fáz vstup/ výstup

Menovitý zdanlivý výkon