Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Master MPS – vysokokvalitné riešenie

Séria Master MPS poskytuje maximálnu ochranu a kvalitu napájania pre kritické záťaže, vrátane dátových centier, priemyselných procesov, telekomunikácií, bezpečnostných a elektro-medicínskych systémov.

Master MPS je on-line UPS s dvojitou konverziou (VFI SS 111 – IEC EN 62040-3) s transformátorom na výstupe invertora.

Séria Master MPS obsahuje verzie s trojfázovým vstupom a jednofázovým výstupom od 10 do 800kVA. Všetky verzie sú vybavené 6-impulzným tyristorovým usmerňovačom s voliteľnými filtrami vyšších harmonických. 12-pulzný tyristorový usmerňovač je dostupný na vyžiadanie pre verzie 60 a 80kVA.

Jednoduché napájanie

Master MPS zjednodušuje a zefektívňuje napájanie UPS z generátorových sústav a transformátorov MT/BT. Znižuje výkonové straty v systéme a v cievkach, kompenzuje účinník a eliminuje vyššie harmonické prúdy odoberané záťažami napájanými zdrojom UPS.
Okrem toho, postupný štart usmerňovača a možnosť zníženia nabíjacích prúdov batérie, umožňujú zníženie nárastu vstupného prúdu. Znamená to nižšie zaťaženie zdroja, čo je obzvlášť užitočné, keď je zdroj UPS napájaný motorgenerátorom.

Flexibilita

Master MPS je vhodný pre širokú škálu aplikácií, vrátane IT a najnáročnejších priemyselných prostredí. Vďaka širokej škále príslušenstva a doplnkov, je možné vytvoriť komplexné konfigurácie a systémové architektúry, aby sa zaručila maximálna dostupnosť energie a možnosť pridávania novej UPS bez prerušenia existujúcej inštalácie.

Systém starostlivosti o batérie

Batérie sú udržiavané v nabitom stave prostredníctvom usmerňovača. Keď príde ku zlyhaniu sieťového napájanie, UPS použije energiu batérií na napájanie pripojených zariadení. Z tohto dôvodu je správna starostlivosť o batérie rozhodujúca pre zabezpečenie správnej prevádzky UPS v núdzových podmienkach. Systém starostlivosti o batérie pozostáva zo série funkcií, ktoré sú navrhnuté tak, aby optimalizovali správu batérií a dosiahli čo najlepší výkon a životnosť. Zdroje UPS Master MPS sú kompatibilné s rôznymi technológiami akumulácie batérií: batrérie otvorené oloveno-kyselinové, VRLA AGM, Gel, NiCd, lítiové, a tiež superkondenzátormi a zotrvačníkmi.

UPS Group Synchroniser (UGS)

Umožňuje, aby dva alebo viaceré neparalelné zdroje UPS zostali synchronizované aj počas výpadku sieťového napájania. UGS tiež umožňuje synchronizáciu UPS Riello s iným zdrojom napájania, ktorý je nezávislý a má iný výkon.

Parallel Systems Joiner (PSJ)

Umožňuje paralelné prepojenie dvoch skupín zdrojov UPS, v prípade údržby (bez prerušenia výstupu) pomocou spínača. Ak dôjde k poruche zdroja UPS v paralelnej prevádzke, je automaticky odpojený. PSJ automaticky spojí zvyšné UPS s druhou skupinou paralelne zapojených UPS prostredníctvom externého bypassu, aby sa zabezpečila redundancia napájania záťaže.

Ďalšie informácie o MASTER MPS.