Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Riello CMD MPW 300 PWC

Výkonová skriňa modulárneho UPS Multi Power MPW 300 PWC, UPS je škálovateľný do 252 kW, prostredníctvom 42 kW výkonových modulov MPW. Skriňa obsahuje by-pass modul, connectovity panel, priestor na inštaláciu 7 výkonových modulov. Rozmery 2002x600x1050 mm (vxšxh), Hmotnosť skrine bez výkonových modulov je 300 kg.

Riello CMD MPW 300 PWC

Modulárna skriňa napájania UPS PWC 300 je skriňa, ktorá môže obsahovať až 7 napájacích modulov PM42 a jeden obtokový modul BM. PM sú v UPS pripojené paralelne s cieľom zvýšiť spoľahlivosť napájania záťaže a výkonu dostupného na výstupe systému. Zaťaženie, ktoré môže byť použité na modulárnu skrinku UPS, môže byť vyššie ako zaťaženie, ktoré môže vydržať každý PM vďaka automatickému zdieľaniu energie.

Zvýšená spoľahlivosť sa dosiahne len za podmienky, že celkový výkon systému s jedným alebo viacerými PM zostane vyšší ako požadované zaťaženie. Táto podmienka sa vždy dosiahne pridaním aspoň jedného redundantného PM k minimálnemu počtu prvkov potrebných na napájanie záťaže, takže po automatickom vylúčení chybného PM môže napájanie pokračovať správnym spôsobom. Každý PM je vybavený inteligentnou riadiacou jednotkou, prepojenou cez dátovú zbernicu s ostatnými PM v rámci systému, čím sa dosahuje vysoko spoľahlivá distribuovaná logika.

Poznámka: akákoľvek redundancia PM môže byť nastavená počas konfigurácie, ale v prípade modulárnej skrine napájania UPS PWC 300 vybavenej všetkými 7 PM bude jedna z nich fungovať ako redundantný modul.

Obtokový modul (BM) funguje ako centrálny AUTOMATICKÝ OBTOK pre celú Modulárnu skriňu UPS.

Za účelom ďalšieho zvýšenia výkonu systému je možné paralelne pripojiť viacero modulárnych napájacích skríň UPS, a to až do 4. Maximálna konfigurácia bude preto 28 PM pripojených paralelne, z toho najmenej 4 sú redundantné. Skriňa modulárneho UPS Multi Power, UPS MPW 300 PWC je škálovateľná do 252 kW, prostredníctvom 42 kW výkonových modulov. Paralelné radenie do štyroch skríň pre dosiahnutie výkonu 1176 kW. Zariadenie je vybavené trojfázovým vstupom a výstupom, dvojitej konverzie nazývanej aj ako On Line. MULTI POWER je v súlade s klasifikáciou VFI-SS-111.

Zloženie skrine

Skriňa sa skladá z modulov a jednotiek vymeniteľných za prevádzky, ktoré umožňujú rýchlu údržbu a rozšírenie systému. Hot – swap časti sú:

 • Výkonový modul (PM)
 • Bypass Modul (BM)
 • Monitorovacia jednotka (MU)
 • Jednotka výkonového napájania (PSU)
 • Hlavná komunikačná jednotka (MCU)

Výkonový modul (PM)

Výkonový modul (PM) je trojfázový modul UPS s dvojitou konverziou dostupný vo výkone 42 kVA/ 42 kW (PM42).
 • PM obsahuje panel rozhrania so štyrmi LED (napájania zo siete, prevádzka z batérie, záťaž na bypass, pohotovostný režim/ alarm) a dvomi komunikačnými portmi pre servisný personál.
 • Vloženie a extrakcia modulu za plnej prevádzky Hot – swap.

Bypass Modul (BM)

Obtokový modul (BM) umožňuje priame, elektronicky riadené spojenie medzi vstupom a výstupom modulárnej skrine UPS.
 • BM obsahuje panel rozhrania so štyrmi LED (obtok pripravený, anomália, prevádzka cez obrok, alarm) a jedným komunikačným portom pre servisný personál.
 • Spätnoväzobná ochrana: BM je vybavený vnútorným ochranným systémom, ktorý v prípade detekcie spätného toku odpojí obtokové vedenie (cez stýkač).
 • Vloženie a extrakcia modulu za plnej prevádzky Hot – swap.

Monitorovacia jednotka (MU)

V rámci skrine modulárneho zdroja UPS, monitorovacia jednotka (MU) monitoruje stav vnútorných a vonkajších odpojovacích spínačov, stav napájacej jednotky a vnútorné a vonkajšie teploty.
 • MU obsahuje panel rozhrania so štyrmi LED a jedným komunikačným portom pre servisný personál.
 • Vloženie a extrakcia modulu je možná za plnej prevádzky Hot – swap.

Jednotka výkonového napájania (PSU)

Napájací zdroj (PSU) je nízkonapäťový napájací zdroj potrebný na činnosť elektroniky určenej na monitorovanie skrine.
 • V skrini MPW sú inštalované dva zdroje napájania PSU a sú monitorované MU, jeden z nich je redundantný.
 • PSU obsahuje panel rozhrania s dvomi LED (pripravený na napájanie, PSU napája záťaž).
 • Vloženie a extrakcia modulu je možná za plnej prevádzky Hot – swap.

Hlavná komunikačná jednotka (MCU)

Hlavná komunikačná jednotka (MCU) monitoruje moduly a jednotky vložené do modulárnej napájacej skrine UPS a tiež všetky ostatné skrine v rámci systému. Jednotka MCU je vybavená 7″ farebným dotykovým displejom, ktorý jednoducho a intuitívne zobrazuje všetky prevádzkové hodnoty a stav systému. Umožňuje tiež používateľovi ovládať a konfigurovať systém podľa potreby. V MCU sú umiestnené aj komunikačné porty na vzdialené monitorovanie používateľom a autorizovaným personálom. Vloženie, extrakcia, reset jednotky je možný za plnej prevádzky Hot – swap. Pomocou dotykového displeja je možné je možné:
 • zobraziť stav systému, skríň a všetkých nakonfigurovaných modulov;
 • aktivovať zapínacie/ vypínacie /testovacie / obtokové prevádzkové príkazy;
 • konfigurovať systém, úrovne prístupu a sieťové služby (odosielanie e-mailov, hlásenie anomálií atď.).
Jednotka MCU je vybavená (na pravej strane) špecifickými portami a ustanoveniami určenými na monitorovanie a kontrolu služieb. Na ľavej strane sú tri hlavné možnosti komunikácie používateľa: Vstavaný port Ethernet 10/100 (konektor RJ45). Sieťový port Ethernet podporuje štandardné protokoly UDP, HTTP a SMTP na riadenie a monitorovanie systému. MCU je umiestnená na paneli pripojenia, ktorý obsahuje dva nezávislé komunikačné sloty, do ktorých sa zmestí niekoľko komunikačných kariet vrátane Netman 208 a Multicom 302. Dva sloty sú úplne nezávislé; to znamená, že je možné vytvoriť dve samostatné komunikačné zbernice.

Príslušenstvo MPW

Vzduchový filter

Inštalačná súprava na mieste, ktorá umožňuje namontovať prachový filter na predné dvere akéhokoľvek kompatibilného typu skrine MPW vždy, keď si inštalácia vyžaduje filtráciu vzduchu, ak je systém umiestnený v prašnom prostredí. Súprava vzduchového filtra obsahuje vymeniteľný filter a tesnenie na umiestnenie okolo okraja predných dverí skrine MPW

Krytie IP21

Inštalačná súprava na mieste na ochranu akéhokoľvek typu skrine pred vertikálnymi padajúcimi kvapkami vody; Je vhodná na inštaláciu samostatnej a paralelnej skrine.

Krytie IP311

Inštalačná súprava na mieste na ochranu akéhokoľvek typu skrine pred vertikálnymi padajúcimi kvapkami vody a pevnými časticami >2,5 mm; Je vhodná na inštaláciu skrine výšky 2002 mm.

Externý snímač teploty batérie

Skrine MPW Power a Combo majú možnosť monitorovať teplotu v samostatnej miestnosti s batériami prostredníctvom terminálov umiestnených na karte ASB označenej ako „TEMP“. Tento IZOLOVANÝ vstup môže byť tiež použitý na meranie teploty vo vnútri vzdialenej skrine na batérie a nastavenie napätia batérie v súlade s teplotou okolia. V závislosti od teploty zdroj nastaví optimálne nabíjacie napätie.

EnergyManager

Karta správy batérie (slotová verzia), ktorá sa používa pre Li-Ion batérie a/alebo funkciu dynamického špičkového holenia odberu.

Detaily

SKU: GMPWM30UNB00R1A Výrobca:

Prílohy

Príslušenstvo