Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Riello UPS

Riello UPS je európsky výrobca UPS s výborným pomerom výkon/ cena. Portfólio produktov obsahuje:

  • malé jednofázové zdroje UPS (Dialog, Sentinel),
  • trojfázové zdroje UPS (Sentryum, Multi Sentry, Master),
  • Centrálne napájacie systémy pre trvalú dodávku energie,
  • Modulárne zdroje UPS Multi Power,
  • Bezvýpadkové prepínače pre dosiahnutie redundancie viac napájacích zdrojov,
  • Ucelenú správu napájania a dohľad nad zdrojmi UPS a prepínačmi.

Riešenia napájania spoločnosti DTW, postavené na produktoch RIELLO UPS, plne nahrádzajú naše riešenia dodávané v minulosti, ktoré sme takmer pred 20 rokmi priniesli na náš trh. Riešenia RIELLO zahŕňajú množstvo funkčných a konštrukčných vylepšení pre zákazníka, vylepšené softvérové vybavenie riadenia zdrojov ako aj vysokú účinnosť a nižšie náklady na energie pre prevádzkovateľa, znižujúc tak TCO pre prevádzkovateľa. Skupina RPS vyrába okrem UPS aj solárne systémy, je aktívna v priemyselných riešeniach, meraní a regulácii a ďalších.

Kategórie

Počet fáz vstup/ výstup