záložné zdroje pre bezpečnostné a núdzové systémy
 

 

BEZPEČNOSTNÉ A NÚDZOVÉ SYSTÉMY

Riello UPS centralizované napájacie zdroje sú určené pre núdzové systémy stavieb podliehajúcich bezpečnostným normám požiarnej ochrany. Zariadenia sú navrhnuté a vyrobené v súlade s normou EN 50171 (Centrálne napájacie systémy) a ďalších predpisov.

Máme bohaté skúsenosti v núdzových aplikáciách o čo svedčia stovky inštalácií po celom Slovensku.

ODPORÚČANÉ PRODUKTY

Sentinel Pro

Sentinel Pro

Zdroj Online, 700 - 3000 VA
VFI - On-Line
1:1

Riello Sentinel Tower STW

Sentinel Tower

Zdroj Online, 5 - 10 kVA
VFI - On-Line
1:13:1

Multi Sentry

Master HP MHT

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch
100 - 600 kVA
3:3

Centrálne napájacie systémy

Centrálne zdroje napájania podľa EN50171

Centrálne napájacie systémy,
6 - 15 kVA 3:33:1
10 - 100 kVA 3:3

 • extrémne vysoká dostupnosť
 • nízka energetická spotreba
 • malé rozmery
 • kompatibilita s normou  EN 50171

 • obchodné centrá
 • biznis centrá
 • bytové domy
 • železničné stanice
 • štadióny a športové centrá
 • verejné budovy a inštitúcie
 • zabezpečovacie systémy objektov
 • núdzové systémy

 • Kontaktujte nás, tieto referencie
  vám poskytneme na vyžiadanie.

URČENÉ PRE MNOŽSTVO APLIKÁCIÍ

Zariadenia sú určené pre rôzne núdzové systémy ako napríklad:

 • automatické protipožiarne systémy,
 • alarmové jednotky a detekčné havarijné systémy,
 • zariadenia na odvod dymu,
 • systémy núdzového osvetlenia,
 • systémy detekcie oxidu uhoľnatého,
 • špecifické bezpečnostné systémy rôznych citlivých oblastí.

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY RIEŠENIA RIELLO UPS

 • zhoda so štandardmi autonómia až 3 hodiny (v prípade požiadavky aj nad tento rozsah)
 • prevedenie zariadenia so silnými nabíjačmi
 • monitorovací systém batérie
 • galvanické oddelenie vstup/výstup (voliteľne)
 • rozšírená diagnostika (informácie  cez zobrazovací panel)
 • rozhranie pre vzdialený prenos informácií
 • vysoký skratový prúd

Naše skúsenosti v núdzových aplikáciách potvrdzujú stovky inštalácií po celom Slovensku.

KATALÓG NA STIAHNUTIE

Bezpečnosť - katalóg UPS

ĎALŠIE PRODUKTY VHODNÉ PRE TENTO SEGMENT

JEDNOFÁZOVÉ UPS – SENTINEL

Sentinel Dual SDH

Sentinel Dual SDH

Zdroj Online, 1000 - 3000 VA
VFI - On-Line
1:1

Sentinel Power Green

Sentinel Dual SDU

Zdroj Online, 5 - 10 kVA
VFI - On-Line
1:1

Sentinel Dual SDL

Vision Dual VSD

Zdroj 1000 - 3000 VA
VI - Line interactive
1:1

JEDNOFÁZOVÉ UPS MULTI SENTRY A MASTER

Riello UPS S3T,S3M Sentryum

Sentryum S3M - 1 fáza

Zdroj Online, 10 - 20 kVA
VFI - On-Line
1:1, 3:1

Master MPM

Master MPM

Zdroj Online, 10 - 100 kVA
VFI - On-Line
 3:1

Master industrial

Master Industrial

Zdroj Online, 30 - 80 kVA
VFI - On-Line
 3:1

TROJFÁZOVÉ UPS – SAMOSTATNÉ A PARALELNÉ JEDNOTKY

Riello UPS S3T,S3M Sentryum

Sentryum S3T - 3 fázy

Zdroj Online, 10 - 40 kVA
VFI - On-Line
3:3

Multi Sentry

Multi Sentry - 3 fázy

Zdroj Online, 60 - 200 kVA
VFI - On-Line
3:3

Master MPM

Master MPT

Zdroj Online, 10 - 80 kVA
VFI - On-Line
 3:3

Multi Sentry

Master HP MHT

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch
100 - 600 kVA
3:3

TROJFÁZOVÉ UPS – MODULÁRNE, MOŽNOSŤ RADIŤ PARALELNE

Multi Guard Industrial

Multi Guard Industrial

Zdroj Online, 20 - 160 kVA
VFI - On-Line
1-3:1  1-3:3

MultiPower

Multi Power

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch
25 - 1000 kVA
3:3

BEZVÝPADKOVÉ PREPÍNAČE

Bezvýpadkový prepínač Riello Multiswitch MTA 16A 1P

Multiswitch MTA 16A 1P

Prepínač prívodov 16 A
prepnutie dvoch pólov
1:1

Master Switch

Master Switch

 Prepínač prívodov 32 – 120 A
prepnutie dvoch pólov
1:1

Master Switch

Master Switch

Prepínač prívodov 100 – 1250 A
troj a štvorpólové prepnutie 1:1

Legenda

1:1 Jednofázový vstup, jednofázový výstup
1:3 Jednofázový vstup, trojfázový výstup
3:1 Trojfázový vstup, jednofázový výstup
3:3 Trojfázový vstup, trojfázový výstup
1-3:1 Jednofázový alebo trojfázový vstup, jednofázový výstup
1-3:3 Jednofázový alebo trojfázový vstup, trojfázový výstup

DTW, s.r.o.

Gogoľova 2304/18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02 63532691
email: dtw@dtw.sk
eshop: eshop.dtw.sk