Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

UPS vyberajte podľa vašich nárokov na neprerušené napájanie

UPS vyberajte podľa typov zariadenia, ktoré potrebujete chrániť pred výpadkom napájania alebo pred poruchou v elektrickej sieti.

Najvyšší stupeň ochrany vyžadujú zariadenia, pri ktorých v prípade výpadku môže dôjsť k ohrozeniu zdravia alebo života, prípadne k veľkým ekonomickým stratám. Takéto zariadenia musia mať zabezpečené nepretržité napájanie elektrinou. Patria sem zariadenia pre prenos a spracovanie údajov, zdravotnícke zariadenia ako operačné sály, resuscitačné oddelenie, oddelenia intenzívnej starostlivosti, systémy tunelov a pod.

Zariadenia, ktoré nevyžadujú nepretržitú dodávku elektrickej energie, ale dodávku je potrebné obnoviť v krátkom čase, vyžadujú stredný stupeň ochrany. Výpadok sa prejaví obmedzením funkčnosti alebo zastavením zariadenia. Pri týchto zariadeniach neprichádza k narušeniu technológií, priamemu ohrozeniu života alebo ku výrazným ekonomickým stratám. Dodávka elektrickej energie musí byť obnovená čo najrýchlejšie a patria sem zariadenia v priemyselných prevádzkach, mechanických dielňach, obrábacie stroje a podobne.

Najnižší stupeň ochrany napájania vyžadujú skôr menšie spotrebiče bežne využívané v domácnostiach alebo na pracoviskách. Pri týchto zariadeniach nie je nutné dodávku elektrickej energie zaisťovať zvláštnymi opatreniami. Patria sem predovšetkým bežné zariadenia v úradoch, školách, skladoch a v domácnostiach.

V prípade, že sa potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať. Radi nájdeme najvhodnejšie riešenie, ktoré bude ekonomické a zároveň splní všetky požiadavky chráneného zariadenia.