Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Riello Multi Sentry UPS MST 160

Záložný zdroj MST 160 vo výkone 160 kVA/160 kW, na vstupe a výstupe má tri fázy, v skrini nie sú obsiahnuté batérie. Rozmery sú (vxšxh)(mm) 1900 x 840 x 1035, hmotnosť je 450 kg, štandardná komunikácia obsahuje USB/ RS232/ a 3 x slot pre voliteľné komunikačné rozhranie

Riello Multi Sentry UPS MST 160

Záložný zdroj UPS 160 kVA/ 160 kW, bez internej batérie, batérie podľa požiadavky umiestnené v prídavnej batériovej skrini alebo na stojane. Rozmery zariadenia sú (vxšxh)(mm) 1900 x 840 x 1035, hmotnosť je 450 kg. MST 160 je ideálny záložný zdroj na ochranu dátových centier a telekomunikačných, priemyselných a informačných (IT)  systémov, u ktorých nekvalitné napájanie môže mať za následok výpadok prevádzky a poskytovania služieb. Multi Sentry je postavený na technológii on-line dvojitej konverzie, v zmysle klasifikácie VFI-SS-11 podľa IEC EN 62040-3. MULTI Sentry je navrhnutý a postavený pomocou najmodernejšej technológie a komponentov a je riadený mikroprocesorom DSP (Digital Signal Processor), aby mohol poskytovať maximálnu ochranu napájaných záťaží, bez vplyvu na výstupné systémy a optimalizovanou energetickou účinnosťou.

Nulový vplyv na zdroj

MULTI Sentry rieši problémy v inštaláciách, kde má napájací zdroj obmedzený inštalovaný výkon a kde je UPS napájaný aj generátorom, alebo kde sú problémy s kompatibilitou so záťažami, ktoré generujú prúdy vyšších harmonických. MST 160 má nulový vplyv na svoj napájací zdroj, bez ohľadu na to, či je to rozvodná sieť, alebo náhradný generátor:

 • skreslenie vstupného prúdu je menšie ako 3%
 • faktor výkonu na vstupe je 0,99
 • funkcia walk-in zaisťuje postupný nábeh usmerňovača
 • ak je v systéme niekoľko UPS, funkcia oneskorenia zapnutia opätovne spúšťa usmerňovače po obnovení elektrickej siete.

Okrem toho MULTI SENTRY pracuje ako filter a korektor účinníka vo vstupnej sieti UPS, čím potláča vyššie harmonické a reaktívny výkon, generovaný napájanými technológiami.

Prevádzkové režimy

 • On – Line – trvalá prevádzka zo striedača
 • ECO – Mode – pri kvalitnej rozvodnej sieti prevádzka zo siete, pri zhoršení siete prepne na napájanie zo striedača
 • Stand By – Off – pracuje ako náhradný zdroj, na výstupe má napätie len pri výpadku rozvodnej siete
 • Menič frekvencie – z 50 Hz na 60 Hz a opačne

Nabíjačka batérie (Battery Care System)

“Battery Care System” je súbor funkcií, ktoré pomáhajú predĺžiť prevádzkovú životnosť sady batérií a optimalizovať ich výkonnosť. Prítomnosť voliteľného externého snímača teploty aktivuje kompenzáciu napätia v závislosti od teploty pri napätí batérie
 1. Nabíjanie batérií: UPS môže byť použitý s olovenými bezúdržbovými batériami (VRLA), AGM, otvorené s ventilmi a NiCd batériami. Podľa typu použitej batérie sú dostupné štyri metódy nabíjania
 2. Test batérie: počas normálnej prevádzky je batéria automaticky testovaná v pravidelných intervaloch. Test batérie môže byť aktivovaný ručne.
 3. Ochrana pred pomalými vybíjaniami: pre dlhé autonómie a vybíjania pri malých záťažiach, je koniec vybíjacieho napätia zvýšený na približne 1.8V/článok podľa odporúčaní výrobcov batérií, aby sa zabránilo stavu hlbokého vybitia
 4. Zvlnenie prúdu: zvlnenie nabíjacieho prúdu (reziduálna striedavá zložka) je jedna z najdôležitejších príčin slabej spoľahlivosti batérie a skrátenej prevádzkovej životnosti. Nabíjač batérie je vysokofrekvenčného dizajnu so zanedbateľnou úrovňou zvlnenia prúdu,
 5. Obmedzenie nabíjacieho prúdu batérie: Nabíjací prúd batérie je obmedzený na prednastavenú hodnotu Cnom/8 (t.j. 12.5% Cnom)
 6. Cold-Start: Táto vlastnosť umožňuje zapnutie striedača a napájanie záťaže z batérie, keď nie je prítomná elektrická sieť

Vysoká účinnosť

Použitie najmodernejších technológií umožnilo vyvinúť trojstupňové NPC striedače, ktoré zaisťujú vysokú účinnosť do 96,5%. Tieto technologické riešenia umožňujú úsporu viac ako 50% vyžiarenej energie v roku, v porovnaní s podobným produktom na trhu s 92% účinnosťou. Bezkonkurenčná výkonnosť umožňuje navrátiť investičné náklady do troch rokov prevádzky.

Pokročilá komunikácia

MST 160 je vybavený grafickým displejom so šiestimi vizuálnymi LED a štyrmi funkčnými klávesmi, ktorý poskytuje informácie o UPS, merania, stav a poplachy v rôznych jazykoch + na požiadanie český jazyk. Hlavná obrazovka zobrazuje stav UPS s grafickým zobrazením rôznych častí (usmerňovač, batérie, striedač, bypass). Kompatibilita so službou Riello TeleNetGuardSoftvér pre dohľad a pre vypnutie PowerShield3 pre operačné systémy Windows 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux Mac OS X, Sun Solaris, Linux, Novell a iné Unix operačné systémy.

 • RS232 sériový port alebo USB.
 • 3 sloty pre inštaláciu voliteľného komunikačného príslušenstva, ako sú sieťové adaptéry, bezpotenciálové kontakty atď.
 • REPO vzdialené núdzové vypnutie pre vypnutie zdroja UPS pomocou vzdialeného tlačidla.
 • Vstup pre pripojenie pomocného kontaktu externého manuálneho obtoku.
 • Vstup pre synchronizáciu na externý zdroj.
 • Grafický mimický displej pre vzdialené pripojenie.

Inštalácia a záručný servis

Zariadenie podlieha službe prvého zapnutia našim technikom (po predložení správy z odbornej prehliadky a skúšky napojenia UPS), ktorá pozostáva z:

 • kontroly elektrického pripojenia zariadenia,
 • zapnutia zariadenia (prvé spustenie),
 • prispôsobenia nastavení parametrov UPS potrebám miesta použitia,
 • kontroly zariadenia a vyskúšania jeho funkcionality,
 • merania výkonových pomerov na vstupe a výstupe UPS,
 • zaškolenia obsluhy,
 • vyhotovenia elektronického protokolu.

Zariadenie a prostredie inštalácie podlieha záručnej profylaktickej kontrole našim technikom v dvanástom mesiaci od dátumu dodania. V prípade požiadavky na dodávku na kľúč nás prosím kontaktujte, vystavíme Vám ponuku.

Bežné konfigurácie pre doby zálohovania

MODEL Autonómia v min.
plná záťaž a PF 0,8
MST 160 0
MST 160 + BTC 1900 480-BB-V8 7
MST 160 + 2 x BTC 1900 480-BB-V6 11
MST 160 + 2 x BTC 1900 480-BB-V7 15
MST 160 + 2 x BTC 1900 480-BB-V8 22
MST 160 + 2 x BTC 1900 480-BB-V9 27

 

Detaily

SKU: EMSTM16XNB00 Výrobca:

Prílohy

Príslušenstvo