Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Riello CMD MPW 130 CBC

Kombinovaná výkonová skriňa modulárneho UPS Multi Power. MPW 130 CBC je škálovateľná do 126 kW, prostredníctvom 42 kW výkonových modulov MPW 42 PM. Skriňa obsahuje by-pass modul, connectovity panel, priestor na inštaláciu 3 výkonových modulov a 5 batériových políc. Rozmery 2002x600x1050 mm (vxšxh), Hmotnosť 340 kg.

Riello CMD MPW 130 CBC

Modulárna skriňa napájania UPS PWC 130 CBC je skriňa, ktorá môže obsahovať až 3 napájacíe moduly PM42 a jeden obtokový modul BM a 5 políc na batérie. Každá polica môže obsahovať 4 batériové jednotky (BU). BU obsahuje 10 ks 12V batérií. PM sú v UPS pripojené paralelne s cieľom zvýšiť spoľahlivosť napájania záťaže a výkonu dostupného na výstupe systému. Zaťaženie, ktoré môže byť použité na modulárnu skrinku UPS, môže byť vyššie ako zaťaženie, ktoré môže vydržať každý PM vďaka automatickému zdieľaniu energie.

Zvýšená spoľahlivosť sa dosiahne len za podmienky, že celkový výkon systému s jedným alebo viacerými PM zostane vyšší ako požadované zaťaženie. Táto podmienka sa vždy dosiahne pridaním aspoň jedného redundantného PM k minimálnemu počtu prvkov potrebných na napájanie záťaže, takže po automatickom vylúčení chybného PM môže napájanie pokračovať správnym spôsobom. Každý PM je vybavený inteligentnou riadiacou jednotkou, prepojenou cez dátovú zbernicu s ostatnými PM v rámci systému, čím sa dosahuje vysoko spoľahlivá distribuovaná logika.

Poznámka: akákoľvek redundancia PM môže byť nastavená počas konfigurácie.

UPOZORNENIE: Modulárna kombinovaná skriňa UPS môže používať interné aj externé batérie. Ak sú nainštalované interné batériové jednotky, ako externý zdroj batérie je povinné používať iba modulárne „skrine na batérie MPW“.

Modulárna kombinovaná skriňa má elektronický systém dohľadu, ktorý je prostredníctvom odberu napätia a prúdu schopný merať stav a akúkoľvek anomáliu každej batériovej jednotky. Zhromaždené údaje sa odosielajú do systému cez dátovú zbernicu a zobrazujú sa na displeji skrine.

Okrem toho sa v modulárnej kombinovanej skrini nachádza odpojovací spínač SWBATT, ktorý umožňuje úplné odpojenie jednotiek od modulárnej skrine UPS. Skriňa je tiež vybavená opticky izolovaným vstupom, ktorý umožňuje vzdialené otvorenie spínača SWBATT.

Obtokový modul (BM) funguje ako centrálny AUTOMATICKÝ OBTOK pre celú Modulárnu skriňu UPS.

Za účelom ďalšieho zvýšenia výkonu systému je možné paralelne pripojiť viacero modulárnych napájacích skríň UPS, a to až do 4. Maximálna konfigurácia bude preto 12 PM pripojených paralelne, z toho najmenej 4 sú redundantné.

Zariadenie je vybavené trojfázovým vstupom a výstupom, dvojitej konverzie nazývanej aj ako On Line. MULTI POWER je v súlade s klasifikáciou VFI-SS-111.

Zloženie skrine

Skriňa sa skladá z modulov a jednotiek vymeniteľných za prevádzky, ktoré umožňujú rýchlu údržbu a rozšírenie systému. Hot – swap časti sú:

 • Výkonový modul (PM)
 • Bypass Modul (BM)
 • Monitorovacia jednotka (MU)
 • Jednotka výkonového napájania (PSU)
 • Hlavná komunikačná jednotka (MCU)
 • Jednotka batérie (BU)

Výkonový modul (PM)

Výkonový modul (PM) je trojfázový modul UPS s dvojitou konverziou dostupný vo výkone 42 kVA/ 42 kW (PM42).
 • PM obsahuje panel rozhrania so štyrmi LED (napájania zo siete, prevádzka z batérie, záťaž na bypass, pohotovostný režim/ alarm) a dvomi komunikačnými portmi pre servisný personál.
 • Vloženie a extrakcia modulu za plnej prevádzky Hot – swap.

Bypass Modul (BM)

Obtokový modul (BM) umožňuje priame, elektronicky riadené spojenie medzi vstupom a výstupom modulárnej skrine UPS.
 • BM obsahuje panel rozhrania so štyrmi LED (obtok pripravený, anomália, prevádzka cez obrok, alarm) a jedným komunikačným portom pre servisný personál.
 • Spätnoväzobná ochrana: BM je vybavený vnútorným ochranným systémom, ktorý v prípade detekcie spätného toku odpojí obtokové vedenie (cez stýkač).
 • Vloženie a extrakcia modulu za plnej prevádzky Hot – swap.

Monitorovacia jednotka (MU)

V rámci skrine modulárneho zdroja UPS, monitorovacia jednotka (MU) monitoruje stav vnútorných a vonkajších odpojovacích spínačov, stav napájacej jednotky a vnútorné a vonkajšie teploty.
 • MU obsahuje panel rozhrania so štyrmi LED a jedným komunikačným portom pre servisný personál.
 • Vloženie a extrakcia modulu je možná za plnej prevádzky Hot – swap.

Jednotka výkonového napájania (PSU)

Napájací zdroj (PSU) je nízkonapäťový napájací zdroj potrebný na činnosť elektroniky určenej na monitorovanie skrine.
 • V skrini MPW sú inštalované dva zdroje napájania PSU a sú monitorované MU, jeden z nich je redundantný.
 • PSU obsahuje panel rozhrania s dvomi LED (pripravený na napájanie, PSU napája záťaž).
 • Vloženie a extrakcia modulu je možná za plnej prevádzky Hot – swap.

Hlavná komunikačná jednotka (MCU)

Hlavná komunikačná jednotka (MCU) monitoruje moduly a jednotky vložené do modulárnej napájacej skrine UPS a tiež všetky ostatné skrine v rámci systému. Jednotka MCU je vybavená 7″ farebným dotykovým displejom, ktorý jednoducho a intuitívne zobrazuje všetky prevádzkové hodnoty a stav systému. Umožňuje tiež používateľovi ovládať a konfigurovať systém podľa potreby. V MCU sú umiestnené aj komunikačné porty na vzdialené monitorovanie používateľom a autorizovaným personálom. Vloženie, extrakcia, reset jednotky je možný za plnej prevádzky Hot – swap. Pomocou dotykového displeja je možné je možné:
 • zobraziť stav systému, skríň a všetkých nakonfigurovaných modulov;
 • aktivovať zapínacie/ vypínacie /testovacie / obtokové prevádzkové príkazy;
 • konfigurovať systém, úrovne prístupu a sieťové služby (odosielanie e-mailov, hlásenie anomálií atď.).
Jednotka MCU je vybavená (na pravej strane) špecifickými portami a ustanoveniami určenými na monitorovanie a kontrolu služieb. Na ľavej strane sú tri hlavné možnosti komunikácie používateľa: Vstavaný port Ethernet 10/100 (konektor RJ45). Sieťový port Ethernet podporuje štandardné protokoly UDP, HTTP a SMTP na riadenie a monitorovanie systému. MCU je umiestnená na paneli pripojenia, ktorý obsahuje dva nezávislé komunikačné sloty, do ktorých sa zmestí niekoľko komunikačných kariet vrátane Netman 208 a Multicom 302. Dva sloty sú úplne nezávislé; to znamená, že je možné vytvoriť dve samostatné komunikačné zbernice.

Jednotka batérie (BU)

Batériová jednotka (BU) obsahuje 10 kusov 12 V batérií (120 V DC), ktoré je možné v prípade potreby počas údržby vymeniť. Vloženie a extrakcia modulu je možná za plnej prevádzky Hot – swap.

Príslušenstvo MPW

Vzduchový filter

Inštalačná súprava na mieste, ktorá umožňuje namontovať prachový filter na predné dvere akéhokoľvek kompatibilného typu skrine MPW vždy, keď si inštalácia vyžaduje filtráciu vzduchu, ak je systém umiestnený v prašnom prostredí. Súprava vzduchového filtra obsahuje vymeniteľný filter a tesnenie na umiestnenie okolo okraja predných dverí skrine MPW

Krytie IP21

Inštalačná súprava na mieste na ochranu akéhokoľvek typu skrine pred vertikálnymi padajúcimi kvapkami vody; Je vhodná na inštaláciu samostatnej a paralelnej skrine.

Krytie IP311

Inštalačná súprava na mieste na ochranu akéhokoľvek typu skrine pred vertikálnymi padajúcimi kvapkami vody a pevnými časticami >2,5 mm; Je vhodná na inštaláciu skrine výšky 2002 mm.

Externý snímač teploty batérie

Skrine MPW Power a Combo majú možnosť monitorovať teplotu v samostatnej miestnosti s batériami prostredníctvom terminálov umiestnených na karte ASB označenej ako „TEMP“. Tento IZOLOVANÝ vstup môže byť tiež použitý na meranie teploty vo vnútri vzdialenej skrine na batérie a nastavenie napätia batérie v súlade s teplotou okolia. V závislosti od teploty zdroj nastaví optimálne nabíjacie napätie.

EnergyManager

Karta správy batérie (slotová verzia), ktorá sa používa pre Li-Ion batérie a/alebo funkciu dynamického špičkového holenia odberu.

Detaily

SKU: GMPWM13ZA000R1A Výrobca:

Prílohy