Záložný zdroj UPS pre núdzové a zabezpečovacie systémy vám umožní dlhé doby zálohovania vašich zariadení – až 24 hodín. Tieto napájacie zdroje sú určené pre stavby podliehajúce bezpečnostným normám požiarnej ochrany a tiež pre núdzové, zabezpečovacie, telekomunikačné či zdravotnícke systémy.

Pre kvalitné napájanie a dlhé doby zálohovania slúžia UPS s dobou zálohovania viac ako 1 hodina/ 3 hodiny/ 8 hodín až 24 hodín.
Zariadenia neobsahujú interný akumulátor. Batérie sú umiestnené
v prídavných batériových moduloch a zdroje sú vybavené silným nabíjačom batérie.

Pre dlhú dobu zálohovania sú vhodné batérie/akumulátory vyššej kapacity, ktoré sú schopné dodávať výkon do záťaže počas predĺžených výpadkov siete. Batérie je možné nabiť prúdom dodávaným zdrojom UPS. Nabíjací prúd je na úrovni cca 12% až 20% menovitej kapacity batérie.

UPS vhodné pre využitie v rámci núdzových a bezpečnostných systémov udržujú batérie v trvalo nabitom stave. V prípade výpadku sieťového napätia sa zariadenia automaticky pripoja k akumulátorom. Keď sa obnoví dodávka elektrickej energie, UPS začne automaticky akumulátory nabíjať. Záložné zdroje pre zabezpečovacie systémy sú vhodné pre automatické požiarne systémy, alarmové jednotky a detekčné havarijné systémy, zariadenia na odvod dymu, systémy núdzového osvetlenia, systémy detekcie oxidu uhoľnatého, špecifické bezpečnostné systémy rôznych citlivých oblastí.

UPS pre zabezpečovacie systémy – hlavné výhody?

Hlavnou výhodou je dlhá životnosť používaných akumulátorov. Okrem toho jednoduchá montáž a zapojenie. Nevyžadujú takmer žiadnu údržbu a ich prevádzka je plne automatická. Dokonca v miestnosti, v ktorej sú UPS umiestnené, je možné využívať aj na iné účely, pretože negenerujú výpary.

Možnosti využitia v rámci zabezpečovacích systémov

Záložný zdroj UPS pre núdzové a zabezpečovacie systémy sa využívajú v obchodných centrách, biznis centrách a kanceláriách a bytových domoch. Na železničných staniciach, na štadiónoch a v rôznych športových centrách. Vo verejných budovách, inštitúciách, nemocniciach ako aj v priemyselných a výrobných objektoch.

núdzové systémy
Riello Sentinel Pro SEP ER
núdzové systémy
Riello Sentinel Dual SDH ER
núdzové systémy
Riello Vision Dual VSD ER

Radi odpovieme na vaše otázky ohľadne typov UPS vhodných pre núdzové a zabezpečovacie systémy.