Mobil: +421903344019 dtw@dtw.sk

Typy porúch elektrickej siete

Pôvod porúch, šírenie v elektrickej inštalácii a dopad na zariadenia do inštalácie pripojených.

Pôvod zdrojov porúch (rušení) elektrickej siete môže byť v inštalácii objektu (preťaženia, rušenia atď.) alebo v napájacej sieti (búrky, manipulácia so spínacími prvkami, atď.). Či sú poruchy elektrickej siete vo forme mikro výpadkov, podpätia, prepätia alebo úplneho výpadku napájania, môžu spôsobovať rôzne následné procesy s dopadom na bezpečnosť osôb a ochranu zariadení (strata dát, poškodenie zariadení atď.).

Hlavné druhy rušení pôsobiacich na napájaciu sieť

 

charakteristika napájacej siete príčiny dôsledky
napájacia sieť nn sústava sínusové napätie- napätie: 400 V +/-10%- frekvencia: 50 Hz +/- 5%
pokles napätia
(brownouts)Pokles napätia napájacej siete
náhle zníženie napätia (10 – 100 % menovitej hodnoty) v trvaní od 10 ms až do niekoľko sekúnd atmosférické javy, zmeny zaťaženia, skraty v rozvodoch shutdown strojov, nesprávna činnosť hardware a strata počítačových dát
výpadky napätia
(blackouts)Výpadok napájacej siete
úplna strata napätia na dobu:

mikrovýpadky  <= 10 ms.
krátke výpadky 10 ms. až 300 ms.
dlhé výpadky > 300 ms
atmosférické javy, spínanie, poruchy, práce na nn rozvodoch závisí od dĺžky trvania:shutdown strojov, strata počítačových dát, zastavenie výroby
spínacie prepätiaSpínacie prepätia krátkodobo zvyšuje amplitúdu napätia (menej ako 1 min.) spínanie istiacich prvkov, rozbeh motorov prehrievanie a predčasné starnutie zariadení

spínacie prepätie – prechodné (impulzy)spínacie prepätie - prechodné (impulzy)

náhle, značné zvýšenie napätia na veľmi krátky čas (podľa štandardov impulz napätia v nn dosiahne amplitúdu 6 kV za 1,2 m s atmosférické javy (búrky) trvalé poškodenie zariadení, zrýchlené starnutie alebo zlyhanie prvkov, prieraz izolácie.
kolísanie frekvenciekolísanie frekvencie frekvencia je garantovaná v rozsahu +/- 5% menovitej (50 Hz) regulácia generátora nesúlad s toleranciami niektorých počítačov alebo hardware prvkov (spravidla +/- 1 %), strata dát počítačov
vyššie harmonickévyššie harmonické vyššie harmonické s frekvenciami, ktoré sú násobkami základnej frekvencie (50 Hz) sú superponované na normálnej sínusovej vlne (základnej harmonickej) magnetické jadrá elektrických strojov (motory, transformátory naprázdno atď.), spínané zdroje, oblúkové pece predimenzovanie hardware, prehrievanie, rezonancia s kondenzátormi, poškodenie zariadení (transformátory)
elektromagnetická kompatibilitaelektromagnetická kompatibilita rušenie elektromagnetického a elektrostatického pôvodu v priestore a vo vodičoch spínanie výkonových polovodičových prvkov (tranzistory, tyristory, diódy, atď.), elektrostatické vybíjanie poruchy funkcie a prevádzky zariadení

 

Typy UPS vhodné pre jednotlivé poruchy siete

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najčastejšie poruchy siete, problémy, ktoré v dôsledku výpadku elektriny nastávajú a vhodné typy UPS, ktoré daný problém vedia vyriešiť.

 

Porucha siete Dôsledky výpadku energie

Vhodný typ UPS

OFF-LINE Line-interactive ON-LINE
Výpadok elektrickej siete Zastavenie výroby alebo inej činnosti, strata dát

Prechodný pokles, kolísanie napätia Výpadky SW, strata dát, chyby v činnosti HW

Napäťové špičky Poškodenie zariadení, zlyhanie prvkov zariadeni

Podpätie Resetovanie HW, chyby v činnosti HW, strata dát

Prepätie Prehrievanie a predčasné starnutie zariadení

Prechodné javy Nesprávna činnosť SW a HW

Indukovaný šum Chyby v činnosti zariadenia a rôzne poruchy

Kolísanie frekvencie Strata dát

Vyššie harmonické frekvencie Poškodenie zariadení, prehrievanie, predimenzovanie HW

 

Vo všeobecnosti z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že zdroje:

  • Off-line chránia pred tromi druhmi porúch
  • Line Interactive chránia pred piatimi druhmi porúch
  • On-line chránia pred deviatimi druhmi porúch

Čo vidieť aj v označení modelov UPS niektorých výrobcov číslicami 3, 5, 9.

 

Pokračovaním používania tejto stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close