Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Tunel bez elektrickej energie nefunguje

Cestné tunely sú neoddeliteľnou súčasťou dopravnej infraštruktúry. Dostupnosť elektrickej energie  je zásadná pre prevádzku akéhokoľvek tunela. Aj krátkodobý výpadok ohrozuje životy a zdravie účastníkov cestnej premávky. Zabezpečiť nepretržitú dodávku elektrickej energie patrí medzi najdôležitejšie požiadavky pri výstavbe tunelov.

V rámci realizovaného projektu bolo potrebné zaistiť bezpečnosť vnútorného prostredia tunela a tiež vonkajšieho prostredia vo vzdialenosti 15 km pred a za tunelom, nakoľko aj malé zlyhanie bezpečnosti by malo nesmierne následky na životoch účastníkov cestnej premávky. Návestia, smerové tabule a všetky informačné systémy musia byť plne funkčné za akejkoľvek situácie.

Súčasťou projektu bola úprava štandardizovaných ISO kontajnerov pre potreby napájania zariadení a vzdialený monitoring technológií. ISO kontajnery sú schopné úplne autonómnej prevádzky. Sú vybavené UPS, batériami, rozvádzačmi, klimatizáciou a ohrevom, ekologickou vaňou.

Riešenie je postavené na rôznych produktoch Riello UPS Multi Sentry 30 kVA, vybavené silnými nabíjačmi batérií – použité technológie Riello UPS – MultiSentry, Sentinel; batérie EXIDE.

Požiadavky

 • Nastaviť napájanie informačného systému diaľnice tunela v prípade výpadku energie po dobu 2 hodín
 • Umiestniť celý systém UPS s batériami do klimatizovaného ISO kontajnera
 • Klimatizovať prostredie kontajnera pre podporu životnosti osadených zariadení
 • Doplniť potrebné komunikačné komponenty do rozvádzača
 • Zabezpečiť servis zariadení po dobu 5ich rokov

Výsledok

 • Záložné zdroje vyhovujúce výkonnostným požiadavkám
 • UPS osadené do anti vandal ISO kontajnera s elektrickými rozvodmi a bypassom
 • Inštalácia prívodných rozvodov a interného rozvádzača
 • Návrh a dodávka vhodnej klimatizačnej jednotky s chladením a ohrevom
 • Monitorovanie zariadení a integrácia do dohľadového centra

Bezpečnosť

Zaistiť bezpečnosť vnútorného prostredia tunela a tiež vonkajšieho prostredia vo vzdialenosti 15 km pred a za tunelom je prioritnou požiadavkou zadávateľa, nakoľko aj malé zlyhanie bezpečnosti by malo nesmierne následky na životoch účastníkov cestnej premávky. Návestia, smerové tabule a všetky informačné systémy musia byť plne funkčné za akejkoľvek situácie.

Monitoring

 • Monitoring technológií kontajnera je vyvedený cez PLC do dohľadového centra.
 • Pre monitoring je zároveň používaný aj SNMP protokol s využitím NetMan komuni-kačnej karty.
 • Stav zariadení je možné online sledovať, v prípade potreby je možné systém vzdialene riadiť.
 • V rámci servisu sú zabezpečované pravidelné servisné prehliadky, ktorých súčasťou je kapacitná skúška batérií a profylaktika záložných zdrojov a klimatizačnej jednotky.
Prípadová štúdia – Zabezpečenie nepretržitej dodávky elektrickej energie v tuneli