Prečo predchádzať poruchám v sieti a tým pádom chrániť svoje podnikanie je myšlienka, ktorú bližšie rozvedieme v nasledujúcom článku. Na to, aby technológie a zariadenia mohli správne fungovať, je nevyhnutné zabezpečiť napájanie v špecifikovanej kvalite a bez prerušenia dodávky elektrickej energie. Túto podmienku je nevyhnutné splniť najmä v priemysle a to pri zabezpečovaní funkčnosti rôznych priemyselných procesov. Prípadné problémy s napájaním by mohli v tomto prípade zapríčiniť rôzne nebezpečné situácie, ohroziť obsluhujúci personál zariadení alebo by mohlo prísť k poškodeniu systémových údajov riadiacich plynulú funkciu celého procesu, napr. pri výrobe.

Neprerušiteľný zdroj napájania, tiež známy ako UPS, môže zabezpečiť ochranu napájania s najvyššou úrovňou ochrany. UPS zvyčajne používa na zabezpečenie krátkodobého napájania počas výpadku siete batérie. Zabezpečí tak dostatočný časový priestor na uloženie rozpracovaných činností, prác a pod. Alebo v komerčnom či priemyselnom prostredí, poskytne dostatok času na to, aby generátor v pohotovostnom režime začal generovať elektrinu a odovzdávať ju pripojeným zariadeniam.

Vzhľadom na to, že elektrická energia je generovaná a distribuovaná po celom Slovenska, vzniká mnoho rôznych problémov s napájaním. Mnohé pochádzajú z verejných rozvodných elektrických sietí. Vznikajú z dôvodu dlhých prenosových vzdialeností, alebo z nepriaznivých meteorologických podmienok, či z neočakávaných katastrofických udalostí a pod. Problémy s napájaním však môžu byť spôsobené aj s rôznymi lokálnymi faktormi. Patrí sem napríklad spustenie zariadenia s veľkým počiatočným odberom elektrickej energie, výskyt chybných komponentov v lokálnych rozvodoch, alebo funkčné chyby samotných technológií.

Poruchy siete

Najbežnejšie problémy siete, s ktorými sa stretávame

Dočasný pokles napätia – krátkodobé zníženie napätia pod normálnou úrovňou hlavnej dodávky.

Dlhodobý pokles napätia – môže trvať aj niekoľko hodín alebo dokonca dní.

Napäťová špička, pri ktorej sa napätie zvyšuje na krátky čas – niekoľko milisekúnd – nad nominálnu úroveň napájania.

Vyššie harmonické skreslenie – ako následok nelineárneho odberu prúdu rôznymi zariadeniami spôsobujúce odchýlky v sieťovom napätí so všetkými svojimi následkami a problémami.

Ďalej tiež elektrický šum, vysokofrekvenčné rušenie a v neposlednom rade výpadky. Celkový výpadok sieťového napájania trvá niekoľko milisekúnd až niekoľko hodín alebo aj dlhšie. Dôsledky týchto problémov sa môžu prejaviť ako: blikanie svetiel; poškodenie zariadenia; úplné poškodenie systému a strata dát. Akýkoľvek z týchto problémov s napájaním môže spôsobiť úplné zlyhanie priemyselných, obchodných alebo domácich zariadení.

 

Prečo teda použiť UPS?

UPS vám pomôže predísť všetkým spomínaným problémom elektrickej siete. Zabezpečí vám nepretržitú prevádzku kritických záťaží bez ohľadu na kvalitu alebo dostupnosť miestneho sieťového napájania. UPS od DTW budú vašou zárukou istoty a ochránia vaše zariadenia.

Výpadok elektrickej siete = zastavenie výroby alebo inej činnosti, strata dát

Prechodný pokles, kolísanie napätia = výpadok SW, strata dát, chyby činnosti HW

Napäťové špičky = poškodenie zariadení, zlyhanie prvkov zariadení

Podpätie = resetovanie HW, chyby v činnosti HW, strata dát

Prepätie = prehrievanie a predčasné starnutie zariadení

Prechodné javy = nesprávna činnosti SW a HW

Indukovaný šum =  chyby v činnosti zariadení a rôzne poruchy

Kolísanie frekvencie = strata dát

Vyššie harmonické frekvencie =  poškodenie zariadení, prehrievanie, predimenzovanie HW

 

Ďalšie informácie k tejto téme zistite tu.