Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Blade UPS (12-60kW)

Najvyššie výkonné parametre

 • BladeUPS predstavuje modulárne a pružné riešenie zálohovania napájania optimalizovaný pre blade servery s vysokou hustotou montáže a IT zariadenia.
 • Jeden modul Blade UPS poskytuje výkon 12 kW v iba šiestich výškových moduloch (6U) štandardného stojana, vrátane batérií.
 • Modulárne riešenie schopné dodávať 60 kW výkonu s redundanciou v jedinom stojane.
 • BladeUPS sa vyznačuje v danom obore špičkovou účinnosťou 97%, ktorá sa prejavuje nižšou prevádzkovou teplotou a nižšou tvorbou stratového tepla.

Špičková spoľahlivosť

 • Patentovaná technológia Powerware Hot Sync® umožňuje pre zvýšenie výkonu či spoľahlivosti paralelne zostaviť až 6 UPS modulov.
 • Technologie ABM® nabíja batérie iba vtedy, keď je to nutné, a tým bráni nadbytočnej korózii článkov a predlžuje efektívnu životnosť batérií až o 50%.
 • Batérie a moduly elektroniky je možné vymieňať za prevádzky, bez prerušenia napájania IT zariadení, čo významne zvyšuje ich dostupnosť.

Rozsiahle možnosti konfigurácie

 • BladeUPS je výnimočne pružný systém a podporuje množstvo systémových architektúr, takže vyhovie vašim konkrétnym požiadavkám i úrovni redundancie. BladeUPS taktiež, pomocou svojich stavebných blokov splňuje požiadavky na ďalšie rozširovanie.
 • Vďaka nízkemu stratovému teplu sa nároky na klimatizáciu znižujú až na tretinu a BladeUPS je možné umiestniť v blízkosti IT zariadení.
 • BladeUPS automaticky detekuje paralelne zoskupené moduly a prispôsobí svoju konfiguráciu paralelnej prevádzke.
 • Modul pracujúci v paralelnej konfigurácii je možné ľahko vyčleniť a znovu inštalovať ako samostatný modul.
 • Každá BladeUPS môže byť zapojená so svojou vlastnou externou batériovou skriňou i batériovým modulom.
 • BladeUPS je modulárny UPS so svojím vlastním výstupným rozvádzačom, (Rack Power Module – RPM). RPM zaberá priestor 3U, dodáva jednofázový výkon a môže byť umiestnený v rovnakom stojane ako UPS a IT zariadenia.
 • Stav BladeUPS je možné monitorovať prostredníctvom LAN alebo Internetu.

Úspory nákladov a udržateľnosť vývoja

 • Vysoká energetická účinnosť vedie k úspore nákladov na elektrickú energiu v takej miere, že riešenie typu N+1 s výkonom 60 kW sa za 5 rokov samo zaplatí iba úsporami nákladov na energiu a klimatizáciu.
 • Malé rozmery BladeUPS poskytujú priestor naviac pre IT zariadenia v stojane a v dátovom centre.
 • Eaton pri výrobe používa materiály vyhovujúce udržateľnému vývoju a vysoko efektívnej výrobnej technológie, prinášajúcej, v porovnaní s konkurenčnými UPS systémami, podstatnú redukciu produkcie skleníkových plynov.

Moderná ochrana napájania pre:

 • Malé, stredné a rozsiahle datové centrá
 • Blade servery
 • Sieťové prostredia
 • PABX a VoIP zariadenia
 • Sieťové alikácie: IPTV, zabezpečenie
 • Datové úložiská: RAID, SAN