Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Powerware 5130 (1250-3000VA)

Špičková spoľahlivosť

  • Ovládanie záťažových segmentov dovoľuje uskutočniť pri sieťovom výpadku prednostné odstavenie menej dôležitých zariadení a predĺžiť tak dobu zálohovania kľúčových zariadení. Funkcia ovládania záťažových segmentov môže byť tiež využitá pri diaľkovom reštartu zablokovaných sieťových uzlov, alebo pri plánovanom odstavení a postupného nabiehania
  • Dobu zálohovania môžete pridaním až štyroch externých modulov batérií predĺžiť na niekoľko hodín. Každý externý batériový modul zaberá v stojane väčšinou iba dva výškové moduly (2U), resp. 3U u batériových modulov so zníženou hĺbkou pre UPS s výkonom 3000VA
  • Batérie sú vymeniteľné za prevádzky, takže modul batérií môžete nahradiť bez toho aby došlo k prerušeniu prevádzky serverovne, alebo prerušeniu napájania chránených zariadení. S voliteľným modulom údržbového bypassu môžete dokonca za rovnakých podmienok vymeniť celú UPS

Mimoriadna univerzálnosť

  • UPS ponúka možnosť voľby rack, alebo prevedenie tower. Podstavce i vodiace koľajničky sú dodávané ku všetkým modelom bez príplatku
  • Model s výškou dvoch modulov (2U) je optimalizovaný pre stojanovú montáž, je možné ho ale rovnako ľahko postaviť samostatne ako vežu. Jednotka o výške 3U je optimalizovaná pre vežové usporiadanie, alebo pre plytké stojany a je hlavne vhodná pre stojany s telekomunikačným zariadením
  • UPS 5130 ponúka komunikáciu prostredníctvom sériového, alebo USB portu a naviac má k dispozícii zásuvnú pozíciu pre voliteľnú komunikačnú kartu (vrátane adaptéru SNMP/web a reléové komunikačné karty), ktoré umožňujú diaľkové monitorovanie UPS v rôznych sieťových prostrediach.
  • UPS sa dodáva s CD obsahujúcim softwarový balíček Eaton Software Suite, jeho súčasťou je program pre správu napájania, kompatibilný s protokolom SNMP

Moderná ochrana napájania pre:

  • IT a sieťové prostredia
  • Servery a sieťové uzly
  • Telekomunikácie, VoIP, zabezpečovacie systémy