Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Powerware 5115 (500-1400VA)

Eaton 5115

Špecifikácia

 • UPS 5115 chráni kritické zariadenia pred piatimi z deviatich typických problémov s napájaním: výpadky, poklesy, špičky, podpätie a prepätie.
 • UPS zaručuje v režime zálohovania pri chode na batérie čisto sínusové napätie na výstupu. Pripojená záťaž je teda kvalitne napájaná a funguje počas výpadkov bez problémov.

Špičková spoľahlivosť

 • Funkcia “Buck and Boost” vyrovnávajúca kladné aj záporné napäťové odchýlky koriguje pomocou kontinuálnej regulácie široký rozsah zmien vstupného napätia, bez toho by bolo nutné využívať energiu z batérií a poskytuje chráneným zariadeniam neprerušené napájania.
 • Technológie ABM® využíva modernú trojstupňovú metódu nabíjania, ktorá dobíja batériu iba vtedy, keď je to nutné, takže sa zníži miera korózie článkov a efektívna životnosť batérie sa predĺži až o 50%.
 • Batérie je možné vymeniť za prevádzky, bez toho aby bolo nutné vždy odstaviť pripojené zariadenia.

Mimoriadna univerzálnosť

 • UPS Eaton 5115 je vybavená jak sériovým, tak USB portom, takže je dobre vybavená pre splnenie dnešných požiadavkov na komunikáciu.
 • Súčasťou dodávky 5115 je softwarový balíček Software Suite na CD, pri jeho inštalácii vás navádza pomocník inštalácie a pomáha vám vybrať jednotlivé súčasti, ktoré sú kompatibilné s vašim systémom. Tím je v maximálnej miere uľahčená inštalácia softwaru pre “shutdown”.
 • Software pre odstavenie LanSafe® monitoruje UPS a v prípade predĺženej doby výpadku napájanie odstaví všetky zariadenia na dátovej sieti dopredu definovaným spôsobom.

Moderná ochrana napájania pre:

 • Malé servery
 • Sieťové zariadenia
 • Úložisko dát